Суб’єктність та процесуальність у концепції М. Бланшо

  • G. Bilik
Ключові слова: суб’єктність, процесуальність, простір творчості, система «творіння (Воно) – творець (Я)»

Анотація

Розглянуто концепцію М. Бланшо щодо процесу творчості в аспекті її місця серед інших важливих теорій творчості та проаналізовано кілька текстів згідно цієї теорії. Концепція М. Бланшо належить до так званих «негативних» концепцій творчості, в якій творчість розуміється як процес, в результаті якого один із учасників процесу творчості втрачається («Я» творця). Сам процес творчості розуміється М. Бланшо як протистояння творця і творіння, яке є його «внутрішнім більшим».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бланшо М. Пространство литературы. Пер. с франц. / пер. Б. В. Дубин, С. Н. Зенькин, Д. Кротова, В. П. Большаков, Ст. Офертас, Б. М. Скуратов. – М: «Логос», 2002. – 288 с.

Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. / Вступ. ст. М. Гаспарова. – М.: Худож. лит., 1970. – 479 стр.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова. Общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева – М.: Мысль, 1979. – 624 стр. – (Серия «Философское наследие»)

Йоан Павло ІІ. Лист до митців // Християнин і світ. № 3 (4). 2010. – сс. 12-18.

Кальвино И. Собрание сочинений. Наши предки: Романы. Т. 1. – СПб.: Симпозиум, 2000. – 458 с.

Селин Л.-Ф. Феерия для другого раза. Феерия для другого раза II (Норманс). Бойня. – Х.: Фолио, 2003. – 606 с.

Nurowska Maria. Drzwi do piekła. – Warszawa: Wydawnictwo Znak, 2012 – 272 str.

Опубліковано
2012-03-03