Виборча система як чинник ефективності ротації еліт і демократичних зрушень в Україні

  • G. Shhedrova Cхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Ключові слова: політична система, виборча система, пропорційна виборча система, мажоритарна виборча система, змішана виборча система, модель виборчої системи, еліта, рекрутація, оновлення, евроінтеграція

Анотація

На основі динамічного аналізу застосування моделей виборчих систем в Україні визначений вплив виборчого механізму на якість і склад політичної еліти та ефективність демократичного транзиту національної політичної системи з урахуванням євроінтеграційного процесу

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

G. Shhedrova, Cхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
доктор політичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і гуманізації навчально-виховного процессу

Посилання

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с.

Что такое демократия? – Вашингтон : Информ. агентство США, 1991. – 32 с.

Бегунов Ю., Лукашев А., Пониделко А. 13 теорий демократии. – СПб. : Изд. дом «Бизнес-Пресс», 2002. – 240 с.

Конончук С. Г. Ярош О. А. , Горобчишина С. А. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем. – К. : Агентство «Україна», 2009. – 80 с.

Батанов О. Порівняльний аналіз функціонування муніципальних виборчих систем у зарубіжних країнах [Electronic resource] // Вісник центральної виборчої комісії. – 2013. – № 1 (25). – С. 58–63. – Access mode:www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2013_1/visnik1_2013_st_15.

pdf.

Крюков О. і. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення: монографія. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 252 с.

Никулин В. С. Основные векторы трансформации советсткой номенклатуры в постсоветскую украинскую элиту // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – № 941. – С. 208–212.

Баимуратова М. О., Сліденко і. Д. Формування парламенту України : до пошуку оптимальної виборчої системи [Electronic resource] // Радник: Український юридичний портал. – Режим доступу : http://radnuk.info/statti/228-konst-pravo/3491-2010-01-22-21-38-19.html.

Україна-2013 : між виборами і перед вибором : аналітичні оцінки [Electronic resource] // Сайт центру Разумкова. – Access mode:http://razumkov.org.ua/upload/Ukraine-2013_ukr.pdf.

(Accessed 20 July 2015).

Бережна і. Оновлення політичної еліти в Україні: несподіванка обіцяної атаки [Electronic resource] // Віче. – 2010. – № 7. – Access mode:www.viche.info/journal/1955/. (Accessed 20 July 2015).

Попадюк Н. і. Трансформація політичних еліт в Україні : особливості та перспективи [Electronic resource] // Науковий вісник Академії муніципального управління [збірник наукових праць] : Серія «Управління». – 2011. – № 1. – Access mode:www.nbuv.gov.ua/portal/

Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_1/40.pdf. (Accessed 20 July 2015).

Новий закон про вибори : назад у майбутнє чи компроміс? [Electronic resource] // Сайт «ForUm». – 2011. – 24 листопада. ― Access mode:http://ua.for-ua.com. (Accessed 20 July 2015).

Основні статистичні відомості виборчого процесу [Electronic resource] // Вісник центральної виборчої комісії. – 2012. – № 3. – С. 34. – Access mode:www.cvk.gov.ua/visnyk/

pdf/2012_3/visnik_st_7.pdf. (Accessed 20 July 2015).

NDI : Звіт щодо впровадження рекомендацій передвиборчої делегації національного демократичного інституту [Electronic resource] // National Democratic Institute. – Access mode:www.ndi.org/fies/NDI%20Election%20Progress%20Report%20-%20UKR.pdf. (Accessed 20 July 2015)

Опубліковано
2015-11-03