Представництво угорської національної меншини у виборних органах України

  • I. Striapko Ужгородський національний університет
Ключові слова: Угорська меншина, меншини в Україні, політичне представництво мен - шин.

Анотація

Досліджується проблема представництва угорської меншини в представницьких органах влади України. Автор аналізує чисельність угорської національної меншини та специфіку її розселення. Розглядаються два рівні представництва угорців у органах влади в Україні – парламентське представництво та представництво в місцевих радах.
Досліджуються фактори, що впливали на репрезентацію угорської меншини в парламенті.
На місцевому рівні аналізується представництво угорської меншини у обласній, районних та міських радах закарпатської області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

I. Striapko, Ужгородський національний університет
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політології і державного управління

Посилання

Babynets I., Ostapets Yu. Suspilno-politychnyi ta kulturnyi rozvytok uhorskoi natsionalnoi menshyny Zakarpattia (1991-2004 rr.) // Naukovi zapysky instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy. – 2006. – Vyp 30, Kn. 1. – S. 56-68

Vybory do Verkhovnoi Rady Ukrainy 2012 r. Zakarpatska oblast. Odnomandatni okruhy [Electronic resource] / Tsentralna vyborcha komisiia Ukrainy. – Access mode: www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP023?PT001F01=900&PID100=21 (Accessed 20 July 2015).

Vybory do Verkhovnoi Rady Ukrainy 2012 r. Deputaty, obrani u zahalnoderzhavnomu vyborchomu okruzi. Partiia rehioniv [Electronic resource] / Tsentralna vyborcha komisiia Ukrainy. – Access mode: www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP602?PT001F01=900&pf7171=50&pf7331=0 (Accessed 20 July 2015).

Vseukrainskyi perepys naselennia [Electronic resource]. – Access mode : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/zakarpatia/ (Accessed 20 July 2015).

Novakova V. Doslidzhennia problem romskoho naselennia (za rezultatamy monitorynhu v Avtonomnii Respublitsi Krym, Odeskii ta Zakarpatskii oblastiakh) [Electronic resource]. – Access mode : www.chirikli.com.ua/index.../27_0843b01f6b95db77994b59ea874f732. (Accessed 20 July 2015).

Zan M. Uhorskyi avtonomistskyi rukh [Electronic resource]. – Access mode : www.zakarpatia.com/?p=404 (Accessed 20 July 2015).

Zakarpatska oblasna rada VI sklykannia [Electronic resource]. – Access mode : http://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/deputaty/deputaty-vi/ (Accessed 20 July 2015).

Zakarpattia 1919-2009 rokiv: istoriia, polityka, kultura / ukrainomovnyi variant ukrainskouhorskoho vydannia. – Uzhhorod: Polihraftsentr «Lira», 2010. – 720 s.

Zakon pro zasady derzhavnoi movnoi polityky [Electronic resource]. – Access mode : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 (Accessed 20 July 2015).

Loiko L. I. Hromadski orhanizatsii etnichnykh menshyn Ukrainy: pryroda, lehitymnist, diialnist: Monohrafia. – K.: PTs «Foliant», 2005. – 634 s.

Makar N. Zadovolennia kulturnykh zapytiv natsionalnykh menshyn Zakarpattia: kontseptsiia, praktyka, tendentsii [Electronic resource]. – Access mode : www.history.univ.kiev.ua/ethnology/journal/ethnic_history_8/8_23.pdf (Accessed 20 July 2015).

Mistsevi vybory 2015 r. Kandydaty yakykh obrano deputatamy rad [Electronic resource] / Tsentralna vyborcha komisiia Ukrainy. – Access mode: www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP602?PT001F01=910&pf7171=202&pf7331=0 (Accessed 20 July 2015).

Ostapets Yu. Tokar M. Zakarpattia cherez pryzmu politychnykh vyboriv : monohrafia. – Uzhhorod : Karpaty, 2009. – 408 c.

Ostapets Yu. O. Uchast oseredkiv politychnykh partii u mistsevykh vyborakh 2006 roku v Zakarpatskii oblasti // Visn. Derzh. akad. keriv. kadriv kultury i mystets. – 2006. – № 3. – S. 108-114.

Pipash V. Fenomen rehionalnoho separatyzmu. – Uzhhorod: «Karpatska vezha», 2009. – 36 s.

Pozacherhovi vybory narodnykh deputativ Ukrainy 30 veresnia 2007 roku [Electronic resource] / Tsentralna vyborcha komisiia Ukrainy. – Access mode : www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/w6p001.html (Accessed 20 July 2015).

Pozacherhovi vybory narodnykh deputativ Ukrainy 2014 r. Deputaty, obrani u zahalnoderzhavnomu vyborchomu okruzi. Partiia «Blok Petra Poroshenka» [Electronic resource] / Tsentralna vyborcha komisiia Ukrainy. – Rezhym dostup : www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP602?

PT001F01=910&pf7171=202&pf7331=0 (Accessed 20 July 2015).

Protokol terytorialnoi vyborchoi komisii pro pidsumky holosuvannia ta rezultaty vyboriv deputativ u bahatomandatnomu vyborchomu okruzi z vyboriv deputativ Zakarpatskoi oblasnoi rady // Novyny Zakarpattia. – 2006. – 6 kvitnia. – S. 2.

Shypka N. P. Uhorska natsionalna menshyna u derzhavotvorchomu protsesi Ukrainy za roky nezalezhnosti (1991-2006) [Electronic resource]. – Access mode : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2007/69-56-28.pdf (Accessed 20 July 2015).

Shypka N. P. Uhorska natsionalna menshyna u vyborchykh protsesakh nezalezhnoi Ukrainy [Electronic resource]. – Access mode : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2008/79-66-9.

pdf (Accessed 20 July 2015).

Опубліковано
2015-11-03