Актуальні виклики і тенденції розвитку міграційної політики України

  • O. Grechko Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: міграційна політика, євроінтеграція, державна міграційна служба, лібералізація безвізового режиму, концепція державної міграційної політики України

Анотація

Масові міграційні переміщення людей у пошуках притулку або просто кращих умов для працевлаштування та здобуття освіти, що спостерігаються у світі протягом останніх кількох років, не могли не вплинути на державну міграційну політику окремих держав. Україна під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, також прагне сформувати якісну модель регулювання міграційних процесів. На сьогоднішній день основними завданнями для вітчизняної міграційної політики є сприяння зменшенню рівня еміграції з України в залежності від мотивації кожної з основних трьох категорій емігрантів, забезпечення прав та умов для інтеграції іммігрантів та шукачів притулку, впровадження лібералізації безвізового режиму з країнами ЄС, створення законодавчих рамок у міграційній сфері для подальшої євроінтеграції України

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Grechko, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
аспірантка кафедри політології

Посилання

Babenko O. G. Mihratsiina polityka Ukrainskoi derzhavy na suchasnomu etapi (politolohichnyi aspekt) [Migration Policy of the Ukrainian state at present (political aspect)]: avtoreferat disertacії …, Instytut derzhavy i prava im. V.M.Koretskoho. – K.,1997. – 26 s.

Kolpakov V. K., Kuzmenko O. V. Nelehalna mihratsiia: henezys i mekhanizm protydii: Monohrafia [Illegal migration: the genesis and mechanism of counteraction: Monograph]. – Dnіpropetrovs’k: Nauka і osvіta, 2002. – 372 s.

Olefi V. I. Suchasna mihratsiina polityka v Ukraini [Modern migration policy in Ukraine] / Nauk. visn. Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy. – 2002. – №3 – S. 3-11.

Mihratsiinyi pryrist. – Statystychna informatsiia po katehorii «Naselennia (1990-2014 rr.)» [Migration growth. - Statistical information on the category of «population (1990-2014 gg.)»]. – [Electronic resource]. – Access mode: www.ukrstat.gov.ua.

Düvell F., Lapshyna I., The EuroMaidan Protests, Corruption, and War in Ukraine: Migration Trends and Ambitions [Electronic resource]. – Access mode: www.migrationpolicy.org/article/euromaidan-protests-corruption-and-war-ukraine-migration-trends-and-ambitions. (Accessed 20 July 2015)

Malynovska O. Mihratsiina polityka v Ukraini: formuvannia, zmist, vidpovidnist suchasnym vymoham [Migration Policy in Ukraine: the formation, content, compliance with modern requirements]. – [Electronic resource]. – Access mode: www.ier.com.ua/fies//publications/Policy_Briefig_Series/PB_01_migration_2013_ukr.pdf. (Accessed 20 July 2015)

Bezvizovyi dialoh mizh Ukrainoiu ta YeS. Plan dii z liberalizatsii vizovoho rezhymu [A visa-free dialogue between Ukraine and the EU. Action Plan on visa liberalizatio]. – [Electronic resource]. – Access mode: www.kmu.gov.ua/document/244813925/Plan%20d_j%20shhodo%20l_

beral_zac__%20_S%20v_zovogo%20rezhimu%20dlja%20Ukra_ni.pdf. (Accessed 20 July 2015)

Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia stosovno Proektu Zakonu pro osnovni zasady derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy4227 vid 06.10.2003 [The conclusion of the Main Scientifi Expert Department regarding the draft law on the basic principles of the state migration policy Ukrayiny4227 on 06/10/2003]. – [Electronic resource]. – Access mode: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4227&skl=5. (Accessed 20 July 2015)

Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia stosovno Proektu Zakonu pro osnovni zasady derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy 4227-1 vid 23.03.2004 [The conclusion of the Main Scientifi Expert Department regarding the Draft Law on Principles of State Migration Policy of Ukraine from 23.03.2004 4227-1]. – [Electronic resource]. – Access mode: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4227-1&skl=5. (Accessed 20 July 2015)

Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia stosovno Proektu Zakonu Ukrainy # 3158 «Pro zasady derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy» vid 16.09.2008 [The conclusion of the Main Scientifi Expert Department regarding the Draft Law of Ukraine № 3158 «On State Migration Policy of Ukraine» dated 16.09.2008]. – [Electronic resource]. – Access mode: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33324. (Accessed 20 July 2015)

Markov I. Kontseptsiia mihratsiinoi polityky Ukrainy: hol u vlasni vorota [The concept of Ukraine’s migration policy: to score an own goal]. – [Electronic resource]. – Access mode: http://ukrslovo.org.ua/nagolos/polityka/kontseptsiya-migratsijnoyi-polityky-ukrayiny-gol-u-vlasnivorota.html. (Accessed 20 July 2015)

Ukaz Prezydenta Ukrainy # 622/2011 «Pro Kontseptsiiu derzhavnoi mihratsiinoi polityky» vid 30 travnia 2011 roku [Decree of the President of Ukraine № 622/2011 «On State Migration Policy» of 30 May 2011]. – [Electronic resource]. – Access mode: www.president.gov.ua/documents/13642.html. (Accessed 20 July 2015)

Chumak V., Kazmierkievich P., Starodub A., Sushko O. Reformy u mihratsiinii sferi: ukrainski potreby ta polskyi dosvid [Reforms in the sphere of migration: Ukrainian and Polish experience necessary]. – K.: іnstitut Єvro-Atlantichnogo spіvrobіtnictva, 2010. – 40 s.

Novik V. O. Derzhavna polityka i rehuliuvannia immihratsiinykh protsesiv v Ukraini [Public policy and regulation of immigration processes in Ukraine]. – K.: Kompanіja VAіTE, 1999. – 246 s.

Ukaz Prezydenta Ukrainy # 405/2011 «Polozhennia pro Derzhavnu mihratsiinu sluzhbu Ukrainy» vid 6 kvitnia 2011 r. [Decree of the President of Ukraine № 405/2011 «Charter of the State Migration Service of Ukraine» dated April 6, 2011]. – [Electronic resource]. – Access mode:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/405/2011 (Accessed 20 July 2015)


Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 268 Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2015-11-03
Як цитувати
Grechko, O. (2015). Актуальні виклики і тенденції розвитку міграційної політики України. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, (5), 45-54. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/742