Теоретичні підходи до пояснення виникнення та розвитку військового кризового менеджменту Європейського Союзу

  • I. Stahurskiy Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Ключові слова: Спільна безпекова та оборонна політика (СБОП), Європейської Союз (ЄС), кризовий менеджмент

Анотація

Розглядається декілька теорії міжнародних відносин та європейської інтеграції для вивчення питання, чому держави ЄС обирають саме Спільну безпекову та оборонну політику як інституційну платформу для проведення військових операцій з кризового менеджменту

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

I. Stahurskiy, Національний університет «Києво-Могилянська академія»
магістр політології,

Посилання

Бучик В. С. Спільна безпекова політика Європейського Союзу в теоріях європейської інтеграції / В. С. Бучик // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2011. – Вип. 2 (9). – С. 33–42.

Meyer C. The Quest for a European Strategic Culture: Changing Norms

on Security and Defence in the European Union / C. Meyer. – New York: Palgrave Macmillan, 2006. – 232 p.

Pohl B. The Logic Underpinning EU Crisis Management Operations / B. Pohl // European Security. – 2013. – Vol. 22 (3). – P. 307-325.

The German Marshall Fund. Transatlantic Trends. Key Findings 2014. –

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://trends.gmfus.org/files/2012/09/ Trends_2014_complete.pdf (дата звернення 20.08.2015) – Назва з екрана.

Опубліковано
2016-06-03
Як цитувати