Теорія постакадемізму у стратегії прогнозування українського політикуму (2017–2037 рр.)

  • V. Кuzevanov Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
Ключові слова: вакуум прогностичних досліджень, український політикум, авторська методологія постакадемізму, політичний прогноз на 2017–2037 рр.

Анотація

З 2003 року в українських політичних науках, в політичній історії і в політології відзначається глибокий вакуум емпіричних і теоретикометодологічних досліджень, аналізуючих основні характеристики та маркери трансформації українського політикуму, в тому числі відзначається відсутність досліджень з вивчення глибоких історичних та геополітичних коренів українських політичних криз 2004–2007 років, 2013–2014 років, військового конфлікту на Сході України в 2014-2016 роках. Відсутність таких досліджень не дозволяє визначити основний вектор нинішньої і майбутньої трансформації українського політикуму на базі триєдиного полівариантного підходу «минуле-сьогоденнямайбутнє». У зв’язку з цим були проведені емпіричні дослідження з вивчення основних характеристики та маркерів трансформації українського політикуму, які послужили основою для авторської теорії постакадемізму та авторської методики з прогнозування українського політикуму в 2017–2037 рр.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. Кuzevanov, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
старший науковий співробітник, 

Посилання

Білополий В., Руденко С. Новітня Україна: здобутки та прорахунки /

В. Білополий, С. Руденко // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 квітня 2016 р., м.Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 10–12.

Шедяков В. Стратегічне управління процесами постсучасних

трансформацій за допомогою інформаційних впливів соціально-політичного рівня / В. Шедяков // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія: збірник наукових праць. – Д.: Видавництво «Інновація», 2015. – № 1. – С. 248–259.

Рогозянский А. Трамп против мира матрицы [Электронный ресурс] /

А. Рогозянский – Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/98594.html. (Дата обращения 14.11.16 – Название с экрана)

Осельска О. Геополітичний вимір українського проекту хаотичної

дезінтеграції / О. Осельска // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія: збірник наукових праць. – Д.: Видавництво «Інновація», 2015. – №1. – С. 144–152.

Павленко Ю. История мировой цивилизации. Философский аналіз /

Ю. Павленко – К.: Феникс, 2002. – 760 с.

Кузеванов. Определяющие события истории Украины ХХ века /

В. Кузеванов // Грані. – 2012. – №5. – С. 25–34.

Кузеванов В. Роль политической системы в модернизации украинской нации в ХХ в.: Методология историографического процесса / В. Кузеванов // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч. І, – С. 137–140.

Кузеванов В. Роль украинских социал-демократов в модернизации

украинской нации. Часть 2 / В. Кузеванов // Грані. – 2013. – №4. – С. 32–38.

Кузеванов В. Историко-политические и социально-экономические аспекты новой украинской национальной идентичности / В. Кузеванов // Віче. – 2008. – № 20. – С. 16–18.

Кузеванов В. Политологические проблемы трагической взаимосвязи духовной культуры и украинского революционного марксизма / В. Кузеванов // 2014. – Вип. 7, – С. 225– 230.

Кузеванов В. Постакадемический процесс кризиса мировой истории и его украинское зеркальное отражение / В. Кузеванов // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. IV всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 22 березня 2014 р.: у 3-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2014. – ч. І. – С. 70–73.

Кузеванов В. Кризис посткоммунистической политической системы

и кризисная методология политологии / В. Кузеванов // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матер. ІV всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2014. – ч. І. – С. 33–36.

Кузеванов В. Экспертно-компаративистский анализ причин политического кризиса / В. Кузеванов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія: збірник наукових праць. – Д.: Видавництво «Інновація», 2015. – №1. – С. 98–108.

Кузеванов В. М. Роль украинских социал-демократов в модернизации украинской нации. Часть 3 / В. М. Кузеванов // Грані. – 2014. – №6. – С. 23–29.

Кузеванов В. Экспертно-компаративистский анализ причин политического кризиса / В. Кузеванов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія: збірник наукових праць. – Д.: Видавництво «Інновація», 2015. – №1. – С. 98–108.

Кузеванов В. А был ли геноцид православия в Украине? / В. Кузеванов // Філософія. Культура. Життя: Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 33. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська фінансова академія, 2009. – С. 21–28.

Кузеванов Л. Методология исторического познания. Академизм и

постмодернизм: Моногр. / Л. И. Кузеванов. – М.: НЭИ «Российская историография», 2012. – 237 с.

Кузеванов В. Роль политической системы в модернизации украинской нации в ХХ в.: Методология историографического процесса / В. Кузеванов // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч. І. – С. 137–140.

Кузеванов В. Методологічні принципи політологічного дослідження / В. Кузеванов // Віче. – 2007. – № 21–22. – С. 13–15.

Кузеванов В. Украинский политикум глазами политологов / В. Кузеванов // Віче. – 2008. – №17. – С. 7–15.

Кузеванов В. М. Исторические, цивилизационные и религиеведческие маркеры украинского политпрогноза на 2016–2036 годы / В. М. Кузеванов // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 29–31.

Опубліковано
2016-06-03