Між консолідацією та симуляцією демократичних інститутів

  • V. Pashchenko Ніжинський державний університет імені М. Гоголя
Ключові слова: демократія, демократія з прикметниками, демократичні інститути, консолідація демократії, традиції

Анотація

У даній статті основна увага приділяється аналізу стану і перспектив розвитку демократії в Україні. Стаття описує діяльність різних традиційних демократичних інститутів. Описано такі поняття як пострадянські демократичні симуляції та демократія з прикметниками і визначено існуючі між ними взаємозв’язки. Особливу увагу приділено можливості консолідації демократії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. Pashchenko, Ніжинський державний університет імені М. Гоголя
кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри політології та права

Посилання

Куртов А. Охота на дракона. Размышления о выборах и политическом консультировании / А. Куртов, М. Каган. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 154 с.

Конєчни О. Міт неринковості третього сектора / О. Конєчни // Громадські ініціативи. - 2001. - №3. - С.7 – 8.

Ситников А. В ряду режимных демократий [Електронний ресурс] /

А. Ситников // http://cato.ru/pages/151?idpage=106&id=41&p=0 (дата звернення 20.08.2016) – Назва з екрана.

Капустин Б. Г. Современность как предмет политической теории / Б. Г. Капустин. – М.: РОССПЭН,1998. – 243 с.

Лурье С. В. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов / С. В. Лурье. – М.: Аспект Пресс,1997. – 318 с.

Патнам Р. Д. Творення демократїї: Традиції громадянської активності в сучасній Італії / Р. Д. Патнам. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001 – 251 с.

Поппер К. Злиденність історицизму: Пер. з англ. / К. Поппер. – К.:

Абрис,1994. – 176 с.

Руссо Ж .Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Ж. Ж.Руссо. – М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле»,1998. – 342 с.

Eisenstadt Sh. N. Frameworks of the Great Revolution: Culture, Social

Structure, History and Human Agency / Sh. N. Eisenstadt // International Social Science Journal. - August 1992. – V. 44. – № 133. – Р. 121 - 136.

Ricoeur P. Lectures on Ideology and Utopia / P. Ricoeur. – N.Y.: Columbia Univ.Press,1986. – 308 p

Опубліковано
2016-06-03