Тероризм як глобальна проблема сучасності

  • G. Novoskolcev
Ключові слова: тероризм, терорист, терористична група, злочин, насильство, примус.

Анотація

На межі XX – XXI століть феномен тероризму істотно змінився: сталася його транснаціоналізація, що значно підвищило міру небезпеки загрози.
Тероризм, мотивований соціальними, релігійними, ідеологічними та політичними причинами, активно взаємодіє з різними формами організованої злочинності, такими, як наркобізнес, незаконна торгівля зброєю, легалізація прибутків, отриманих злочинним шляхом. В умовах трансграничного характеру терористичної загрози особливого значення набув чинник налагодження повноцінної міжнародної співпраці на регіональному та глобальному рівнях. Проте відсутність міжнародновизнаного визначення поняття «тероризм» створює можливість для політики «подвійних стандартів».
 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

G. Novoskolcev
кандидат політичних наук, доцент

Посилання

Андрушко П. П. Питання законодавчого формування складу злочину «тероризм» / П. П. Андрушко // Тероризм і боротьба з ним. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – Том. 19. – К.:Б. и., 2000. – С. 399–403.

Антипенко В. Ф. Современный терроризм: состояние и возможности его упреждения (криминологические исследования) / В. Ф. Антипенко – Киев, НБУВ, 1998. – 161 с.

Антипенко В. Ф. Поняття тероризму (кримінально-правове визначення) / В. Ф. Антипенко // Право України. – 2001. – № 2. — С. 92–95.

Бабіченко П. Глобальні прагнення ісламу / П. Бабіченко // Наш час. – 2006. – № 9 (23);

Беглова Н. С. Терроризм: поиск решения проблемы / Н. С. Беглова // США: экономика, политика, идеология. – 2001. –№ 1 – С. 31–43

Деречін В. В. Деякі питання організації боротьби з тероризмом: досвід країн СНД / В. В. Деречін // Тероризм і боротьба з ним. – К.: 2000. – Т. 19. – С. 354–359

Замковой В. И. Терроризм – глобальная проблема современности /

В. И. Замковой, М. З. Ильчиков – М.: Институт международного права и экономики, 2005. – 224 с.;

История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях / Автор-составитель О. В. Будницкий – Ростов н/Д, Феникс, 1996. – 465 с.;

Картунов О. В. Проблеми політико-правової протидії тероризмові /

О. В. Картунов, О. О. Маруховський // Правова держава. – 2003. – № 14

Ляхов Е. Г. Политика терроризма – политика насилия и агрессии /

Е. Г. Ляхов – М.: Междунар.отношения, 1999. – 276 с.

Салимов К. Н. Современные проблемы терроризма / К. Н. Салимов – М.: Щит-М, 2009. – 169 с.

Опубліковано
2016-06-03