Концепція «модульної людини» E. Геллнера як концептуальна рамка аналізу розвитку громадянського суспільства

  • V. Borisovа
Ключові слова: громадянське суспільство, неурядові організації, «третій сектор», політична активність

Анотація

Досліджуються основні положення концепції громадянського суспільства Ернеста Геллнера. Визначається можливість застосування концепції «модульної людини» для дослідження розвитку громадянського суспільства в Україні. Виділяються два показники – кількість громадян, що відповідають характеристикам «модульної людини» та рівень їх «модульності».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. Borisovа
кандидат політичних наук

Посилання

Пасько І. Громадянське суспільство і національна ідея. Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси [Електронний ресурс] / Ігор Пасько, Ярослав Пасько. – Режим доступу: http://ruthenia.info/txt/biletskv/paskoja/grn/04.

html (дата звернення 20.08.2016) – Назва з екрана.

Гребiневич О.М. Ернест Геллнер i Джон Кiн у поглядах на громадянське суспiльство (порiвняльний аналiз) [Електронний ресурс] / О.М. Гребiневич. – Режим доступу: http://www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/12/articles/sec2/s2a3.html

(дата звернення 20.08.2016) – Назва з екрана.

Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники / Эрнест Геллнер. – М.: Аd Mаrginem, 1995. – 222с.

В Україні у 2012 р. 25,3 тис. громадські організації отримали 3,7 млрд. грн., що на 9,6% більше, ніж у 2011 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: –http:// civil-rada.in.ua/?p=1509 (дата звернення 20.08.2016) – Назва з екрана.

Вінніков О. Організації громадянського суспільства в Україні: правда, брехня та державна статистика [Електронний ресурс] / Олександр Вінніков // Громадянське суспільство. – 2011. – № 2 (16). – Режим доступу: – http://www.ucipr.kiev.

ua/publications/organizatciii-gromadianskogo-suspilstva-v-ukraiini-pravda-brekhnia-taderzhavna-statistika (дата звернення 20.08.2016) – Назва з екрана.

Опубліковано
2016-06-03