Вплив процесу глобалізації на прийняття політичних рішень

  • N. Podvirna Львівський національний університет ім. І. Франка
Ключові слова: глобалізація, політичне рішення, управління, індивідуальний інформаційний простір, бюрократія, мислення, політичний лідер.

Анотація

Стаття присвячена глобалізації та розумінню такої категорії, як рішення. Дається аналіз західних фахівців у сфері управління, розглядаються основні актори, які приймають політичні рішення, розкриваються особливості мислення політичного лідера.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

N. Podvirna, Львівський національний університет ім. І. Франка
кандидат політичних наук,
доцент кафедри економіки та менеджменту
факультету управління фінансами та бізнесом

Посилання

Bodnar A. Decyzje polityczne. Elementy teorii/ A. Bodnar. – Warsawa, 1995. – 51 s.

Войтович Р. В. Глобалізаційні процеси в сучасному світі : навч.-метод. матеріали / Р. В. Войтович, М. Т. Солоха ; уклад. Г. І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с.

Гаман-Голутвина О. В. Взаимодействие политических и экономических элит современной России: кто даст денег на Отчизну? / О. В. Гаман-Голутвина // Век. – 2000. – № 48. – С. 3.

Дегтярев А. А. Принятие политических решений: учеб. пособие / А. А. Дегтярев. – М.: КДУ, 2004. – 416 с.

Саймон Г. А. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. А. Саймон [пер. з англ.]. – Вид. переробл. і доп. числен. заув. авт. – К.: АртЕк, 2001. – 392 с.

Соколенко С. Глобальные рынки ХХI столетия. Перспективы Украины / С. Соколенко – К.: Логос, 1998. – 565 с.

Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [пер. с англ.]. — М.: Дело, 1992. – 702 с.

Майерс Д. Соціальна психологія. Ч. 1 / Д. Майерс – СПб., 1997. – 512с.

Клементевич Т. Процесс принятия политических решений / Т. Клементевич // Элементы теории политики [под ред. Макаренко В.П.]. – Ростов н/Д, 1991. – 388 с.

Примуш М. Процес глобалізації і прийняття політичних рішень / М. Примуш – Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ» – №1. – 2011. – С. 137–142.

Опубліковано
2016-12-03