Вплив сучасних воєнно-політичних конфліктів на проблематику цивільного захисту: досвід Сирії та України

  • A. Leshchenko
Ключові слова: воєнно-політичний конфлікт, збройний конфлікт, «гібридна війна», безпека життєдіяльності, цивільний захист, надзвичайна ситуація.

Анотація

Здійснено аналіз впливу сучасних воєнно-політичних конфліктів «гібридного типу» на безпеку життєдіяльності цивільного населення. Досліджується проблематика забезпечення цивільного захисту в умовах сучасних воєнно-політичних конфліктів на прикладах найбільш активних збройних конфліктів сьогодення – збройного конфлікту у Сирії та антитерористичної операції на сході України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Leshchenko
заступник директора Департаменту організації заходів цивільного захисту, Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
аспірант Національного інституту стратегічних досліджень

Посилання

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.05.2015 № 287/2015 «Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» [The decree of the President of Ukraine from 26.05.2015 No. 287/2015 «On the decision of the Council of national security and defense of Ukraine from may 6, 2015 «About Strategy of national security of Ukraine»] – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. (Accessed 20.12.2106)

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.09.2015 № 555/2015 «Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku «Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy» [The decree of the President of Ukraine from 24.09.2015 No. 555/2015 «On the decision of the Council of national security and defense of Ukraine of September 2, 2015 «About new edition of the Military doctrine of Ukraine»] – URL: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443. (Accessed 20.12.2106)

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.03.2016 № 92/2016 «Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 4 bereznia 2016 roku «Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy» [The decree of the President of Ukraine from 14.03.2016 No. 92/2016 «On

the decision of the Council of national security and defense of Ukraine of 4 March 2016, «The concept of development of the security sector and defense of Ukraine»] – URL: http://zakon3.

rada.gov.ua/laws/show/92/20164. (Accessed 20.12.2106)

Andreiev S. O. Osnovni chynnyky, yaki destruktyvno vplyvaiut na stratehichnu stabilnist yedynoi derzhavnoi systemy tsyvilnoho zakhystu Ukrainy [Main factors that have destructive effect on strategic stability of a unified state system of civil protection of Ukraine] //

Naukovo-informatsiinyi visnyk Akademii natsionalnoi bezpeky, 2014, № 1, S. 81–93.

Boiovyky znyshchyly polovynu riatuvalnykh chastyn na Donbasi [The militants have destroyed half of the rescue units in the Donbass] // Pres-sluzhba DSNS Ukrainy – URL: http://

newsme.com.ua/ua/politics/2862506 (Accessed 20.12.2106)

V OON nazvaly kilkist zahyblykh i poranenykh na Donbasi [The UN has described the number of dead and wounded in the Donbas] – URL: http://expres.ua/news/2016/12/09/217008-

oon-nazvaly-kilkist-zagyblyh-oranenyh-donbasi. (Accessed 20.12.2106)

Hoiman O. O. Manipuliuvannia masovoiu svidomistiu v umovakh suchasnoi hibrydnoi viiny [Manipulation of Mass consciousness in modern hybrid war] // Hrani, 2015, № 1, S. 50–56.

Horban Yu. Informatsiina viina protyy ukrainy ta zasoby yii vedennia [Information war against Ukraine and the instruments of war] // Visnyk NADU, 2015, №1, str. 136–140 – URL:

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2015/04/20.pdf (Accessed 20.12.2106)

Horbulin V. P. «Hibrydna viina» yak kliuchovyi instrument rosiiskoi heostratehii revanshu [«Hybrid warfare» as a key instrument of Russian geostrategy revenge] // Dzerkalo tyzhnia, 2015, № 2, S. 3.

Horbulin V. P. Tochka bifurkatsii [Bifurcation Point] // Dzerkalo tyzhnia – URL: http://gazeta.dt.ua/internal/tochka-bifurkaciyi-html (Accessed 20.12.2106)

Hrechaninov V. F., Behun V. V. Analiz funktsionuvannia tsyvilnoho zakhystu u suchasnykh umovakh ta deiaki propozytsii shchodo yoho udoskonalennia [Analysis of the functioning of civil protection in modern conditions and some suggestions for its improvement]

// Zb. nauk. prats Kharkivskoho un-tu Povitrianykh Syl, 2015, Vyp. 1(42), S. 125.

Hromadianska viina v Syrii [The civil war in Syria] – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Hromadianska viina v Syrii. (Accessed 20.12.2106)

DSNS Ukrainy. Mizhvidomchyi koordynatsiinyi shtab z pytan sotsialnoho zabezpechennia hromadian Ukrainy, yaki peremishchuiutsia z raioniv provedennia antyterorystychnoi operatsii ta tymchasovo okupovanykh terytorii [Gschs of Ukraine. The

interagency coordinating headquarters on social security of citizens of Ukraine who move from areas of the antiterrorist operation and temporarily occupied territories] – URL: http://www.dsns.

gov.ua/ua/Mizhvidomchiy-koordinaciyniy-shtab.html (Accessed 20.12.2106)

Dodatkovyi protokol do Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 r., shcho stosuietsia zakhystu zhertv mizhnarodnykh zbroinykh konfliktiv (Protokol I), vid 08.06.1977 [Protocol additional to the Geneva conventions of 12 August 1949, regarding the protection of

victims of international armed conflicts (Protocol I), from 08.06.1977] // Zibrannia chynnykh mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy, 1990, № 1, St. 25.

Donbas i Krym: tsina povernennia: monohrafiia [Donbas and Crimea: price return: monograph] / za zah. red. V. P. Horbulina, O. S. Vlasiuka, E. M. Libanovoi, O. M. Liashenko. –

K.: NISD, 2015. – 474 s.

Yogannes Khan: Bezhentsy pobili rekord Vtoroy mirovoy [Refugees broke the record of world war II] – URL: http://podrobnosti.ua/2058390-jogannes-han-v-mire-bolshe-bezhentsevchem-posle-vtoroj-mirovoj-vojny.html (Accessed 20.12.2106)

Kazymirchuk R. V., Bezbakh V. H. Analiz rozvytku ta osnovni tendentsii zastosuvannia khimichnoi zbroi u suchasnykh zbroinykh konfliktakh [Analysis of the development and major

trends in the use of chemical weapons in contemporary armed conflicts] – URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (Accessed 20.12.2106)

Klimchuk Yu. V. Gibridnaya voyna kak vid vooruzhennogo konflikta [Hybrid warfare as a form of armed conflict] // Pravo 13. Mezhdunarodnoe pravo. – URL: www.rusnauka.

com/34_NNM_2014/Pravo/13_179711.doc.htm (Accessed 20.12.2016)

Kontseptsiya grazhdanskoy oborony FRG [The concept of civil defense of Germany] – URL: http://inosmi.ru/military/20160825/237635017.html (Accessed 20.12.2106)

Kostytskyi V. Informatsiina viina proty Ukrainy – vyklyk svitovomu poriadku [Information war against Ukraine a challenge to world order] – URL: http://www.oksamyt.org/publik/zhit-krain/882-0202201511 (Accessed 20.12.2106)

Lutsyshyna H. Osoblyvosti suchasnykh zbroinykh konfliktiv v umovakh hlobalizatsii [Features of modern armed conflicts in the conditions of globalization] // Ukrainska natsionalna

ideia: realii ta perspektyvy rozvytku, 2014, Vyp. 26, S. 128–132.

Liubinskyi A. I. Suchasnyi stan ta perspektyvy modernizatsii systemy tsyvilnoho zakhystu Ukrainy [Modern state and prospects of modernization of the system of civil protection

of Ukraine] // Zb. nauk. prats «Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia», 2015, Vyp. 43, S. 129.

Mahda Ye. M. Hibrydna viina: sutnist ta struktura [Hybrid warfare: the nature and structure] – URL: http://journals.iir.kiev.ua/ (Accessed 20.12.2016)

Marchenko H. B. Nezvazhaiuchy na obstrily ta vybukhy [Despite the attacks and explosions] // Nadzvychaina sytuatsiia, 2014, № 10(203), S. 14–15.

Materіali XI Naukovo-praktichnoї konferentsії «Sovershenstvovanie grazhdanskoy oborony v Rossiyskoy Federatsii» [XI Materials of Scientific-practical conference «Improvement

of civil defense in the Russian Federation»] – URL: http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/

document_file/7sfY3f1PHm.pdf (Accessed 20.12.2106)

Oblikovano 1 658 206 pereselentsi [Posted 1 658 206 migrants] // Pres-sluzhba Minsotspolityky – URL: http://www.msp.gov.ua/news/12148.html (Accessed 20.12.2106)

Osnovy gosudarstvennoy politiki Rossiyskoy Federatsii v oblasti grazhdanskoy oborony na period do 2030 goda; ukaz Prezidenta Rossii ot 20.12.2016 r. № 696 [The foundations of

state policy of the Russian Federation in the field of civil defense for the period up to 2030; the decree of the President of Russia from 20.12.2016 G. No. 696] – URL: http://kremlin.ru/acts/

bank/41544 (Accessed 20.12.2106)

Ot gumanitarnoy pomoshchi zavisit zhizn’ poloviny vsego naseleniya Sirii [From humanitarian aid affects the lives of half the population of Syria] – URL: http://www.un.org/

russian/news/story.asp. (Accessed 20.12.2106)

Poroshenko P.O.: Kozhen den viiny na Donbasi koshtuie kraini blyzko $5 milioniv [Every day of the war in the Donbass country costs about $5 million] – URL: http://www.unian.ua/ politics/1135554-poroshenko-kojen-den-viyni-na-donbasi-koshtue-krajini-blizko-5-milyoniv.html. (Accessed 20.12.2106)

Prychyny ta ryzyky vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii pryrodnoho ta tekhnohennoho kharakt eru na terytorii ATO. Analitychna dopovid Natsionalnoho instytutustratehichnykh doslidzhen. [Causes and risks of occurrence of emergency situations of natural and technogenic character on the territory of the ATO. Analytical report of the National Institute for strategic studies] – URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ekoproblemu_ATO-

fa1.pdf (Accessed 20.12.2106)

Rybak V. Hibrydni vyklyky mizhnarodnoho humanitarnoho prava [Hybrid challenges international humanitarian law] – URL: http://tyzhden.ua/World/145884 (Accessed 20.12.2106)

Sytnyk H. P. Vplyv hlobalizatsii na voiennu sferu ta pryntsypovi osoblyvosti suchasnykh voiennykh konfliktiv [The impact of globalization on the military sphere and the fundamental features of modern military conflicts] // Naukovo-informatsiinyi visnyk Akademii natsionalnoi bezpeky, 2016, № 1–2, S. 99–115. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nivanb_2016_1-2_10 (Accessed 20.12.2016)

SIPRI 2002: Shchorichnyk : Ozbroiennia, rozzbroiennia ta mizhnarodna bezpeka [SIPRI 2002: Yearbook : Armaments, disarmament and international security] / Stokholm. mizhnar. in-t doslidzh. myru. Ukr. tsentr ekon. i polit. doslidzh. im. O. Razumkova; redkol. A. Hrytsenko (holov. red.) ta in. – K. : Zapovit, 2003. – 778 s.

Slipchenko V. I. Voyny shestogo pokoleniya : oruzhie i voennoe iskusstvo budushchego [The war of the sixth-generation weapons and military art of the future] – M.: Veche, 2002. – 384 s.

Sliusarenko A. V. Novitni formy mizhderzhavnoho protystoiannia yak predmet doslidzhennia suchasnoi voienno-naukovoi dumky [The newest form of interstate confrontation as a subject of study modern military-scientific thought] // Viiskovo-naukovyi visnyk, 2015, Vyp. 24, S. 173–186.

Smola L. Ye. Aspekty neliniinoi viiny v konteksti ukrainsko-rosiiskoho konfliktu na Donbasi [The nonlinear aspects of the war the context of the Ukrainian-Russian conflict in the Donbass] // Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 22: Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin, 2015, Vyp. 16, S. 74–78

Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front: monografiia [Hybrid world war: the Ukrainian front : monograph] / za zah. red. V. P. Horbulina. – K. : NISD, 2017. – 496 s.

Trebin M.P. «Hibrydna» viina yak nova ukrainska realnist [«Hybrid» war as the new Ukrainian reality] // Ukrainskyi sotsium 2014, №3, S. 113–127 – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2014_3_13 (Accessed 20.12.2016)

Federal’nyy zakon Rossii ot 29.06.2015 № 171-FZ «O vnesenii izmeneniy v Federal’nyy zakon «O grazhdanskoy oborone» [Federal law of Russia from 29.06.2015 No. 171-FZ «On amendments to the Federal law «About civil defense»] – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/39827 (Accessed 20.12.2106)

Shevtsov A., Izhak O. Reformuvannia systemy tsyvilnoho zakhystu naselennia vidpovidno do zavdan yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii: analitychna zapyska [Reforming the system of civil protection in accordance with the objectives of European and Euro-Atlantic integration: analytical note] // NISD, 2009. – URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/3.htm. (Accessed 20.12.2106)

Shchodo informatsiino-psykholohichnoi skladovoi ahresii Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy (za rezultatamy podii 1–2 bereznia 2014 roku). Analitychna dopovid Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen [Regarding the information-psychological component of aggression of the Russian Federation against Ukraine (according to the results of the events of 1-2 March 2014). Analytical report of the National Institute for strategic studies] – URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1476 (Accessed 20.12.2106)

Eksperty OON vyyavili pyat’ faktov primeneniya khimoruzhiya v Sirii [UN experts have identified five cases of use of chemical weapons in Syria] – URL: http://www.tltnews.ru/

world_news/44/460419 (Accessed 20.12.2106)

Up to 1.3 million people in eastern Ukraine have little or no access to water: UNICEF. – URL: http://www.unicef.org/ukraine/media_28059.html (Accessed 20.12.2106)

Опубліковано
2016-12-03