Самоорганізаційний потенціал громади у децентралізаційних процесах у сучасній Україні

  • V. Berezinsky Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: самоорганізація громади, децентралізація влади, форми та методи участі громадян у місцевому управлінні, ролі децентралізації влади.

Анотація

Виявлено, що формами участі громадян у вирішенні питань місцевого значення є: вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів; участь у місцевих референдумах, загальних зборах за місцем проживання і громадських слуханнях; можливість порушити в порядку місцевої ініціативи розгляд місцевою радою будь-якого питання, яке належить до її відання. Виділено такі функції членів громади на рівні місцевого самоврядування: індикація, оцінювання, генерація, каталіз, контроль. Визначено такі методи залучення громадськості до процесу розробки та прийняття рішень місцевого значення: підвищення рівня громадської інформованості; консультації з громадськістю; громадській контроль за діяльністю органів влади; стратегічне планування розвитку громади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. Berezinsky, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології

Посилання

Berezynskyi V. P. Politychna samoorhanizatsiia hromad: sutnist yavyshcha, synerhiia efektiv, formy proiavu: Monohrafiia [The Political self-organization of communities: the essence of the phenomenon, synergy effects, manifestations: monography]. – D.: Osvita, 2013. – 320 s.

Volkovetska S. V. Detsentralizatsiia yak osnovnyi element reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Decentralization as the main element of local government reform in Ukraine] // Pravo: naukovo-informatsiinyi visnyk, 2015, № 11, S. 66-73.

Hroisman V. Mistse i rol detsentralizatsii vlady u protsesakh stanovlennia hromadianskoho suspilstva [The Place and role of decentralization of power in the processes of formation of civil society] // Demokratychne vriaduvannia: naukovyi visnyk, 2015, Vyp. 15, – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2015_15_22. (Accessed 25.04.2017)

Ilchenko N. V. Kontseptsiia uchasti ta metody zaluchennia naselennia do rozvytku terytorialnoi hromady [The Concept of participation and methods for attracting people to the development of the territorial community] // Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 2010, № 7, – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=156. (Accessed 25.04.2017)

Kolisnichenko N. Uchast hromadian v upravlinni terytoriiamy u konteksti demokratychnoi detsentralizatsii [The participation of citizens in the management of territories in the context of democratic decentralization] // Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 2015, Vyp. 2, S. 98–101.

Lyska O. H. Uchast terytorialnoi hromady v mistsevomu samovriaduvanni [The Involvement of local communities in local government] // Derzhavne budivnytstvo, 2008, № 1. – URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/2/19.pdf. (Accessed 25.04.2017)

Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 r. № 157-VIII. [On voluntary Association of territorial communities: the Law of Ukraine dated 05.02.2015, No. 157 VIII.] – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19. (Accessed

04.2017)

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 r. № 280/97-VR. [About local government in Ukraine: Law of Ukraine from 21.05.1997, № 280/97-VR] – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. (Accessed 25.04.2017)

Pro orhany samoorhanizatsii naselennia: Zakon Ukrainy vid 11.07.2001 r. № 2625-III. [On the bodies of self-organization of the population: Law of Ukraine from 11.07.2001. № 2625-

III] – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2625-14. (Accessed 25.04.2017) 10. Foot J. Citizen involvement in local governance // Joseph Rowntree Foundation, 2009, June. – URL: http://www.janefoot.co.uk/downloads/files/Citizen-Involvement.pdf. (Accessed 25.04.2017)

Опубліковано
2017-03-03