Політична корупція в умовах неоавторитаризму держав центральної Азії (приклад Казахстану, Киргизстану та Таджикистану)

  • I. Kushnarev Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
Ключові слова: політична корупція, неоавторитаризм, Центральна Азія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Анотація

Стаття розкриває вплив новітніх недемократичних режимів (неоавторитарних) на інтенсивність корупційних практик у політиці. Прояви політичної корупції досліджено на прикладі трьох центрально-азійських держав ‒ Казахстану, Киргизстану, Таджикистану.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

I. Kushnarev, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
кандидат юридичних наук,
докторант відділу правових проблем політології

Посилання

Antikorruptsionnaya strategiya Respubliki Kazakhstan na 2015–2025 gody [Anticorruption strategy of Kazakhstan for 2015-2025 years]. – URL: http://kyzmet.gov.kz/ru/kategorii/antikorrupcionnaya-strategiya-respubliki-kazahstan-na-2015-2025-gody (Accessed: 25.06.2017).

Aresty korruptsionerov v RT ‒ bor’ba so vzyatkami ili razborki silovikov [The arrests of corrupt officials in the RT ‒ bribery or disassembly of the security forces]. – URL: http:// ru.sputnik-tj.com/analytics/20170426/1022167288/borba-s-korruptsiey-aresty-chinovnikireformy-tadzhikistan.htmlhttp://ru.sputnik-tj.com/ analytics/20170426/1022167288/borba-skorruptsiey-aresty-chinovniki-reformy-tadzhikistan.html (Accessed: 19.06.2017).

Ashirov Zh. Gosudarstvenno-politicheskiy rezhim v Kyrgyzskoy Respublike i etapy stanovleniya instituta prezidenta [State-political regime in the Kyrgyz Republic and the stages of formation of Institute of the President] // Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gos. un-ta. ‒ Ser. «Pravo»,

, T. 17, № 1, S. 80‒85.

Bor’ba s korruptsiey v Vostochnoy Evrope i Tsentral’noy Azii. Stambul’skiy plan po bor’be s korruptsiey: dostizheniya i problem [Fighting corruption in Eastern Europe and Central Asia. Istanbul plan for the fight against corruption: achievements and challenges]. – URL: https://www.oecd.org/corruption/acn/resources/41603502.pdf (Accessed: 19.06.2017).

Voprosy prozrachnosti deyatel’nosti politicheskikh partiy i ikh vzaimodeystviya s institutami vlasti, biznesa i obshchestva. Kazakhstanskiy i zarubezhnyy opyt [The transparency of the activities of political parties and their interaction with institutions of government, business and society. Kazakhstan and foreign experience]. – Almaty: OF «Transparensi Kazakhstan», Fond im. F. Eberta, Izd. tsentr OFPPI «Interligal», 2004. ‒ 68 s.

Vtoroy raund monitoringa. Kazakhstan. Otchet o monitoringe (2011) [The second round of monitoring. Kazakhstan. Monitoring report (2011)]. – URL: https://www.zakon.kz/4468420-

vtorojj-raund-monitoringa.-kazakhstan.html (Accessed: 01.07.2017).

Davlat N.: «Tadzhikistan: Korruptsiya reshaet vse» [«Tajikistan: Corruption solves everything»]. – URL: http://cabar.asia/ru/nurali-davlat-tadzhikistan-korruptsiya-reshaetvse/?upm_export=pdf (Accessed: 11.06.2017).

Demicheva A. Tiulpanova revoliutsiia [Tulip revolution] // Novitnia politychna leksyka (neolohizmy, okazionalizmy ta inshi novotvory) / za zah. red. N. M. Khomy. ‒ Lviv : Novyi Svit-2000, 2015. ‒ 492 s.

Zakon Respubliky Tadzhykystan «Pro politychni partii» [The law of the Republic of Tajikistan «On political parties»]. – URL: http://www.parliament.am/library/Political%20parties/tatjikistan.pdf (Accessed: 29.06.2017).

Zimanov S. Z. Obshchestvennyy stroy kazakhov pervoy poloviny ХIX veka [The social system of Kazakhs in the first half of the XIX century]. ‒ Alma-Ata: AN KazSSR, 1958. ‒ 293 s.

Internet v Tadzhikistane na odnom urovne s Kambodzhey i Laosom [Internet in Tajikistan on the same level with Cambodia and Laos]. – URL: http://sptnkne.ws/dS2W (Accessed: 28.06.2017).

Karmazina M. S. Prezydenstvo: ukrainskyi variant [Presidency: Ukrainian version] – IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. ‒ K. : Blank-Pres, 2007. ‒ 365 s.

Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh natsii proty koruptsii [The Convention of United Nations against corruption] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2007, № 49.

Kyrgyzstan. Politika i ekonomika: materialy i dokumenty: Vyp. 1. Problemy bor’by s korruptsiey v Kyrgyzstane [Kyrgyzstan. Politics and Economics: materials and documents: Vol. 1. Problems of fighting corruption in Kyrgyzstan] / Sost. M. N. Omarov, D. K. Sagynbaev, Zh.

Z. Isakova. ‒ Bishkek : Fond im. F. Eberta, 2004. ‒ 314 s.

Lyashenko T. Politychni rezhymy krain Tsentralnoi Azii: nestiika rivnovaha [Political regimes in Central Asia: a delicate balance] // Naukovi zapysky IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2011, № 4 (54), S. 264‒274.

Makarenko T. Tsentralna Aziia: de zitknulysia syla, polityka i ekonomika [Central Asia: where he faced the power, politics, and Economics]. – URL: http://www.nato.int/docu/ review/2009/Asia/central_asian_geopolitics/ UK/index.htm (Accessed: 28.06.2017).

Mamadazimov A., Kuvatova A. Regulirovanie deyatel’nosti politicheskikh partiy i uchastie zhenshchin v politicheskoy zhizni v Tadzhikistane [Regulation of activities of political parties and women’s participation in political life in Tajikistan]. ‒ Dushanbe. ‒ 2011. – URL:

http://www.osce.org/ru/odihr/87109?download=true (Accessed 30.06.2017).

Myklashchuk I. M. Konfliktnyi potentsial u Kyrhyzkii Respublitsi: sutnist ta perspektyvy vykhodu z kryzy [The potential for Conflict in the Kyrgyz Republic: the nature and perspectives of exit from the crisis] // Aktualni problemy vsesvitnoi istorii: aksiolohichni ta kulturno-istorychni zasady derzhavotvorennia, 2013, C. 223‒229

Naurazova E. A. Prichiny, formy i posledstviya politicheskoy korruptsii v Tadzhikistane [Causes, forms and consequences of political corruption in Tajikistan] // Ekonomika. Biznes. Informatika, 2017, № 1. – URL: https://internetnauka.com/index.php/ journal/article/view/177

(Accessed: 308.06.2017).

Nisnevich Yu. Covremennyy avtoritarizm i korruptsiya [Modern authoritarianism and corruption] // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 2017, T. 61, № 1, 108‒120.

Obrashchenie prezidenta R. Otunbaevoy Zhogorku Keneshu Kyrgyzstana [The appeal of President Otunbayeva to the Parliament of Kyrgyzstan]. – URL: http://kyrgyzembassy. ru/?p=5958#.WVCw8OvyjIU (Accessed: 02.07.2017).

Olkott M. B. Vtoroy shans Tsentral’noy Azii [Second chance Central Asia]. ‒ Moskva; Vashington, 2005. ‒ 487 s.

Partii vlasti razdayut dolzhnosti svoim rodstvennikam [The party in power handing out positions to relatives]. – URL: http://rus.azattyk.org/content/kyrgzystan_respublic/24524924.html (Accessed: 22.06.2017).

Proniknovenie interneta v Tsentral’noy Azii: ot 19% v Tadzhikistane do 73% v Kazakhstane [Internet penetration in Central Asia: from 19% in Tajikistan to 73% in Kazakhstan]. – URL: https://digital.report/proniknovenie-interneta-v-tsentralnoy-azii-ot-19-v-tadzhikistanedo-73-v-kazahstane/ (Accessed: 23.06.2017).

Romaniuk O. Posttiulpanova revoliutsiia Novitnia politychna leksyka (neolohizmy, okazionalizmy ta inshi novotvory) [Postylyakov revolution Latest political vocabulary (neologisms, okazalsya and other tumors)] / za zah. red. N. M. Khomy. ‒ Lviv : Novyi Svit-2000, 2015. ‒ S. 306‒307

Tatubaev T. M. Natsional’nye traditsii, obychai i pravila protivodeystviya «korruptsioneram» v istorii Respubliki Kazakhstan [National traditions, customs and rules of combating the «corrupt» in the history of the Republic of Kazakhstan] // Cotsium i vlast’, 2017, № 1 (63), S. 125‒131.

Tinkov A. L. Zapobihannia i protydiia politychnii koruptsii v systemi derzhavnoho upravlinnia Ukrainy [Prevention and counteraction of political corruption in the state administration system of Ukraine]: avtoref. dys. ... kand. n. z derzh. upr. : 25.00.02 – Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. ‒ K., 2013. ‒ 20 c.

Tretiy raund monitoringa. Kazakhstan. Promezhutochnyy otchet (2016) [The third round of monitoring. Kazakhstan. Interim report (2016)]. – URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YSVaoq6Fp4UJ:kyzmet.gov.kz/sites/default/files/pages/promezhutochnyy_otchet_oesr.doc+&cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (Accessed: 24.06.2017).

Truevtsev K. Tsentral’naya Aziya: modeli politicheskoy legitimatsii [Central Asia: models of political legitimation] // Tsentral’naya Aziya i Kavkaz, 2007, № 2, S. 19‒34.

Tsentralna Aziia: Yak zapobihaty i protydiiaty koruptsii? [Central Asia: How to prevent and counteract corruption?] – URL: http://ua.odfoundation.eu/d/3981,centralna-aziya-yakzapobigati-i-protidiyati-korupciyi (Accessed: 25.06.2017).

Collado R. E. Corruption & Revolution: The Coming Turmoil in Kyrgyzstan. – URL: https://www.geopoliticalmonitor.com/corruption-revolution-the-coming-turmoil-in-kyrgyzstan/ (Accessed: 27.06.2017).

Engvall J. Why Are Public Offices Sold in Kyrgyzstan? // Kyrgyzstan beyond «Democracy Island» and «Failing State»: Social and Political Changes in a Post-Soviet Society (Contemporary Central Asia: Societies, Politics, and Cultures). ‒ Lexington Books, 2015. ‒ 288 r.

Juraev S. The Evolving Role of Political Parties in Kyrgyz Politics // Kyrgyzstan beyond «Democracy Island» and «Failing State»: Social and Political Changes in a Post-Soviet Society (Contemporary Central Asia: Societies, Politics, and Cultures). ‒ Lexington Books, 2015. ‒ 288

Tajikistan: Clampdown on civil society. – URL: https://www.fidh.org/en/issues/humanrights-defenders/tajikistan-clampdown-on-civil-society (Accessed: 27.06.2017).

Transparency International: Korruptsiya v Tadzhikistane nosit sistematicheskiy kharakter [Transparency International: Corruption in Tajikistan is systematic]. – URL: http://rus.ozodi.org/a/27514222.html (Accessed: 29.06.2017).

Walecki M. Practical Solution for Spending Limits / Political Finance Regulation: The Global Experience ; Eds. M. Ohman and H. Zainulbhai. ‒ IFES, 2009.

25 let nezavisimoy Kirgizii: probuksovka [25 years of independent Kyrgyzstan: the slip.] – URL: http://carnegie.ru/2016/08/24/ru-pub-64372 (Accessed: 02.07.2017).

Опубліковано
2017-05-03
Як цитувати