Політико-інституційні детермінанти формування легітимного виборчого процесу

  • O. Karpiak Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
Ключові слова: легітимність, легальність, виборча комісія, політична опозиція, громадянське суспільство.

Анотація

На прикладі парламентських виборів в Україні 2012 року досліджуються питання представництва політичних партій у виборчій кампанії, зокрема на етапі формування територіальних виборчих комісій, та рівень розвитку і характер відносин між владою та громадянським суспільством. Визначено соціально-деструктивний, неправовий характер політико-нормативного регулювання процесів партійного представництва у виборчих процесах 2012 року, інституціональні фактори делегітимізації виборчого процесу в умовах суспільно-політичної кризи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Karpiak, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
кандидат політичних наук, доцент

Посилання

Peredvyborchi makhinatsii ta lehitymnist maibutnikh vyboriv [Election fraud and the legitimacy of future elections], URL: http://blogs.korrespondent.net/blog/celebrities/3235259-

peredvyborchi-makhinatsii-ta-lehitymnist-maibutnikh-vyboriv (Accessed 11.09.2017)

Nyzhnyk N. R., Dubenko S. D., Pashko L. A., Novak V. V. Neuriadovi orhanizatsii yak vyznachalna oznaka demokratychnosti suspilstva [Non-governmental organizations as a defining characteristic of democratic society] // Statystyka Ukrainy, 2005, № 3(30), S. 73–75

Rudych F. Pravliacha elita: yii mistse i rol v utverdzhenni ukrainskoi derzhavy [Ruling elite: its place and role in the establishment of the Ukrainian state] // Politychnyi menedzhment, 2008, № 2 (29), S. 3–15

Vinnikov O. Orhanizatsii hromadianskoho suspilstva v Ukraini: pravda, brekhnia ta derzhavna statystyka [Civil society Organizations in Ukraine: truth, lies, and government statistic] // Hromadianske suspilstvo, 2011, 2(16). URL: http://www.ucipr.kiev.ua (Accessed 11.09.2017)

Moskalenko S. O. Funktsionuvannia hromadskykh orhanizatsii yak subiektiv sotsialnoi polityky: rehionalnyi aspekt [The functioning of public organizations as of social policy subjects: regional aspect] // Statystyka Ukrainy, 2007, № 4, S. 109–112

Heiets V. M. Instytuty sotsializatsii v Ukraini ta krainakh ES: tendentsii rozvytku ta kliuchovi vidminnosti [Socialization Institutions in Ukraine and EU countries: tendencies of development and key differences] // Ukrainskyi sotsium, 2011, № 3(38), S. 12–15.

Опубліковано
2017-05-03