Нормативно-правові підстави розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі

  • A. Postovoytenko Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: місцеве самоврядування, нормативна база, закон, стратегічний документ, євроінтеграція.

Анотація

Проаналізовано правові принципи та механізми забезпечення сталого функціонування інституту місцевого самоврядування в Україні. Основна увага була приділена двом групам документів. По-перше, основним нормативно-правовим актам, що регулюють правовідносини у даній сфері. По-друге, стратегічним документам, які визначають напрямки та цілі розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення. Обґрунтовано необхідність вдосконалення існуючої системи місцевого самоврядування, зокрема її адаптації до Європейських принципів та стандартів урядування на місцевому рівні. В результаті дослідження зроблено вичерпні висновки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Postovoytenko, Київський національний торговельно-економічний університет
аспірант,

Посилання

Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia [The European Charter of local self-government] // Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi rady Ukrainy. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (Accessed 10.08.2017)

Zakon Ukrainy «Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad» [The law of Ukraine «On voluntary unification of territorial communities»] // Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi rady Ukrainy. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (Accessed 10.08.2017)

Zakon Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini» [The law of Ukraine «About local government in Ukraine»] // Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi rady Ukrainy. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97vr?test=XX7MfyrCSgkylQhIZiv.ZRvJHI4uAs80msh8Ie6 (Accessed 10.08.2017)

Zakon Ukrainy «Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia» [The law of Ukraine «On service in local self-government bodies»] // Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi rady Ukrainy. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 (Accessed 10.08.2017)

Zakonodavstvo z pytan detsentralizatsii vlady ta reformy mistsevoho samovriaduvannia [The law on decentralization of power and reform of local government] // Informatsiinyi portal «Detsentralizatsiia vlady». – URL: http://decentralization.gov.ua/legislation (Accessed 10.08.2017)

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine] // Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi rady Ukrainy. – URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr (Accessed 10.08.2017)

Ivaniuk M. Rol mistsevoho samovriaduvannia v instytutsionalizatsii hromadianskoho suspilstva v Zakhidnomu rehioni Ukrainy [The role of local government in the institutionalization of civil society in the Western region of Ukraine] // Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii «Rozvytok vzaiemodii derzhavy i hromadianskoho suspilstva v konteksti vprovadzhennia yevropeiskykh pryntsypiv nalezhnoho vriaduvannia», 2013, – S. 444–458

Kovaliv M. V., Ivakha V. O. Pravovyi status orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Legal status of bodies of local self-government in Ukraine] // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky, 2015, № 824, S. 45–49

Tolkachova I. A. Konstytutsiino-pravove rehuliuvannia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Constitutional and legal regulation of local self-government in Ukraine] // Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo, 2015, № 4, S. 75–79

Ukaz prezydenta Ukrainy vid 26 liutoho 2016 roku № 68/2016 Pro zatverdzhennia «Natsionalnoi stratehii spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini na 2016–2020 roky» [The decree of the President of Ukraine dated February 26, 2016 No. 68/2016 On approving «National strategy on the promotion of civil society development in Ukraine for 2016–2020 years»] // Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy. – URL: http://www.president. gov.ua/documents/682016-19805 (Accessed 10.08.2017)

Опубліковано
2017-05-03