Ступінь наукової розробки проблеми кроснаціонального порівняння США та Канади

  • O. Kozachuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: крос-національне порівняння, порівняльна політологія, національне питання, демократизація, модернізація, глобалізація, Американська війна за незалежність, імміграція.

Анотація

Приріст населення за рахунок міграції, географічна відокремленість, наявність корінних народів несуть свій відбиток на формування спільних рис у політичних системах США та Канади. Проте є чимало інших факторів, які сприяли еволюції цих держав у ті структури, якими ми їх знаємо сьогодні. Незважаючи на економічну могутність, політичну вагу, місце на геополітичній, геоекономічній та геокультурній мапах світу, США та Канада не є ізольованими утвореннями та перебувають під дією процесів демократизації, модернізації та глобалізації. Американська війна за незалежність вкупі з набором ціннісних орієнтирів іммігрантів до США та Канади, справили визначальний вплив на формування та трансформацію існуючих політичних систем цих держав, їх політичної культури, ставлення до багатокультурності, міграції та расової дискримінації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Kozachuk, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
кандидат політичних наук, асистент,
докторант кафедри міжнародних відносин

Посилання

Yevtukh V. Etnichnist: entsyklopedychnyi dovidnyk [Ethnicity: encyclopedic Handbook]. – Kyiv, 2012. – 396 c.

A Fall to Cheer. The Economist. 2012. – URL: http://www.economist.com/node/21548963 (Accessed: 10.08.2017).

Baer D., Grabb E., Johnston W. The Values of Canadians and Americans: A Rejoinder // Social Forces, 1990, № 1 (69), P. 273–277.

Baer D., Grabb E., Johnston W. National character, regional culture, and the values of Canadians and Americans // Canadian Review of Sociology & Anthropology, 1993, № 1 (30), P. 13–36.

Grabb E., Curtis J., Baer D. Defining Moments and Recurring Myths: Comparing Canadians and Americans after the American Revolution // Canadian Review of Sociology & Anthropology, 2000, № 4 (37), P. 373–419.

Grabb E., Baer D., Curtis J. The Origins of American Individualism: Reconsidering the Historical Evidence. Canadian Journal of Sociology. 1999. № 4 (24). P. 511–533.

Grabb E. G., Curtis J. E. Regions Apart: The Four Societies of Canada and the United States. – Oxford University Press, 2005. – 348 p.

Hartz L. The Founding of New Societies: Studies in the History of the United States, Latin America, South Africa, Canada, and Australia. – New York, 1964. – 336 p.

Hartz L. The Liberal Tradition in America: An Interpretation of American Political Thought Since the Revolution. – Harcourt, Brace, 1955. – 350 p.

Kaufman J. The Origins of Canadian and American Political Differences. – Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2009 – 382 p.

Lewis J. D. Review of The Liberal Tradition in America: An Interpretation of American Political Thought since the Revolution // The American Political Science Review, 1955, № 4 (49), P. 1155–1157.

Lipset S. M. American Exceptionalism: A Double-edged Sword. – New York, NY: W.W. Norton, 1997. – 356 p.

Lipset S. M. Continental Divide: The Values and Institutions of the United States and Canada. – New York, NY: Routledge, 1990. – 356 p.

Lipset S. M. Historical Traditions and National Characteristics: A Comparative Analysis of Canada and the United States // The Canadian Journal of Sociology, 1986, № 2 (11), P. 113–155.

Lipset S. M. The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective. – New York, NY: Basic Books, 1963, – 393 p.

Quirk P.J. The Origins of Canadian and American Political Differences // Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, 2011, № 1 (44), P. 247–248.

Reitz J.G., Breton R. The Illusion of Difference: Realities of Ethnicity in Canada and the United States. – Howe Institute, 1994. – 156 p.

The Illusion of Difference: Realities of Ethnicity in Canada and the United States (review by J. Yinger) // Social Forces. 1995, № 3 (73), P. 1182–1183.

The Illusion of Difference: Realities of Ethnicity in Canada and the United States (review by C. Levitt) // Canadian Journal of Sociology, 1996, № 4 (21), P. 582.

What Is Democracy? – Democracy’s Third Wave. – URL: http:.www.4uth.gov.ua/usa/english/politics/whatsdem/whatdm13.htm (Accessed: 09.08.2017).

Опубліковано
2017-05-03