Ідеологія в Україні та її роль у формуванні і становленні громадянського суспільства

  • V. Lisovskiu
Ключові слова: ідеологія, політична ідеологія, громадянське суспільство, соціальна група, політичний плюралізм, ідентичність, соціальний інститут, соціальний конфлікт, політична партія, демократія, політична система, влада.

Анотація

У статті проаналізовано основні чинники, тенденції та особливості ідеологічного розвитку в Україні, формування і функціонування базових цінностей громадянського суспільства. Розглядаються можливі перспективи підвищення ролі науки і новітніх технологій у суспільному житті, на тлі послаблення світоглядного і нормативного компонентів ідеології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бачинин В.А. Социология: Три курса лекций студентам-юристам./ Владислав Аркадьевич Бачинин – Харьков: Консум, 2003. – 576 с.

Вебер Э. М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ: ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко. / Эмиль Максимилиан Вебер – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – № 598. Філософські проблеми науки, освіти та культури доби постмодерну. – Харків-Житомир, 2003. – С. 3-173.

Вильгельм Швебель – афоризмы, цитаты, высказывания, мысли, фразы, изречения [Електронний ресурс] / Швебель Вильгельм / Режим доступу: slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_19_1.shtml – Кеш.

Липинський В.К Завдання українською студентства / Вячеслав Казимірович Липинський // Студентський вісник. – Прага, 1926. – Ч. 2. – С.7.

Нугаев Р.М. Идеология межнационального согласия и становление гражданского общества / Р.М. Нугаев, М.А. Нугаев // Вестник ТИСБИ. – 2002. – Выпуск № 2. – Copyright © 2003 ИТЦ ТИСБИ.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Хосе Ортега-и-Гассет. – М.: ООО “Издательство АСТ”, 2002.

Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / За заг. ред.

А. Колодій. – К.: У «Ай Бі», 2002. – 684

Політична система та інститути громадянського суспільства в сучас-ній Україні / Ф. Рудич, Р. Балабан, Ю. Ганжуров і ін. – К. : Либідь, 2008. – 440 с.

Попова И.М. Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают / Ирина Михайловна Попова . – К.: Ин-т социологии НАНУ, 2000. – 219 с.

Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії / Олександр Михайлович Соболь. – К.: Наук. думка, 1997. –187 с.

Соціологія: Курс лекцій: Навчальний посібник. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 1999. – 512 с.


Переглядів анотації: 1395
Завантажень PDF: 367
Опубліковано
2012-07-03
Як цитувати
Lisovskiu, V. (2012). Ідеологія в Україні та її роль у формуванні і становленні громадянського суспільства. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(22), 86-92. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/89