Вплив держави на інформаційну діяльність засобів масової інформації

  • A. Cherban Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: державне регулювання, ЗМІ, інформаційне середовище, нормативноправова база, інституційно-організаційні засоби.

Анотація

В науковій статті проаналізовані питання пов’язані із визначенням норм та принципів державного регулювання інформаційної діяльності ЗМІ в сучасних умовах.
Основною ціллю проведеного дослідження (яка і обумовлює його актуальність) було визначення перспективних методів вдосконалення механізмів регулювання роботи мас-медіа в Україні. Акцент був зроблений на вивченні як теоретичних аспектів даної проблематики, так і аналізі вітчизняної правової та інституційно-організаційної практики. У фокусі наукових пошуків із даної тематики, в межах даної статті, опинилися ключові аспекти та важелі державного впливу на інформаційне середовище діяльності ЗМІ. Спираючись на проведене дослідження було визначено головні проблемні ділянки та напрямки вдосконалення системи державного регулювання інформаційної діяльності ЗМІ в Україні. В результаті дослідження зроблено вичерпні висновки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Cherban, Київський національний торговельно-економічний університет
аспірант,

Посилання

Zakon Ukrainy «Pro Natsionalnu radu Ukrainy z pytan telebachennia i radiomovlennia» [The law of Ukraine «On the National Council of Ukraine on television and radio»], URL: http://

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/538/97-vr (Accessed 2.10.2017)

Kaplii O. V. Klasyfikatsiia zasobiv masovoi informatsii: konstytutsiino-pravovi pytannia [Classification of the media: constitutional and legal issues] // Aktualni problemy polityky, 2013, № 50, S. 35–46

Kypych I. V. Rol ZMI v rozvytku pravovoi derzhavy, demokratii ta hromadianskoho suspilstva v suchasnii Ukraini [The role of the media in the development of legal state, democracy and civil society in modern Ukraine] // Aktualni problemy derzhavy i prava, 2012, Vyp. 68, S. 117–123

Polozhennia pro Derzhavnyi komitet telebachennia i radiomovlennia Ukrainy [Position about the State Committee for television and radio broadcasting of Ukraine], URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-p (Accessed 2.10.2017)

Kharenko O. V. Informatsiina diialnist drukovanykh zasobiv masovoi informatsii: Konstytutsiino-pravove rehuliuvannia [Information activity of the printed media: the Constitutional and legal regulation] // Naukovyi visnyk Kharkivskoho derzhavnoho universytetu Seriia «Yurydychni nauky», 2015, № 4, S. 19–24

Moroz N. O. Rol zasobiv masovoi informatsii u formuvanni hromadianskoho suspilstva Ukrainy [The Role of the media in shaping civil society in Ukraine] // Humanitarnyi zhurnal, 2012, № 2–3, S. 205–210

Опубліковано
2017-07-03