Вплив нормативно-правової бази на становлення бюджету участі в Україні

  • K. Ishcheikin народний депутат України
Ключові слова: бюджет участі, демократія, місцеве самоврядування, консультування, прозорість, підзвітність.

Анотація

Охарактеризовано вітчизняну законодавчу базу залучення громадян до вирішення бюджетних питань, зокрема Конституції України, Бюджетний кодекс України та законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про столицю України – місто-герой Київ», що зумовлює формування моделі «консультації з громадськістю».
Виділено та розглянуто такі основні недоліки вітчизняної моделі бюджету участі як зведення участі громадян до голосування за проекти, незначний обсяг фінансування (у середньому 1%), використання адміністративного ресурсу, і закритий характер – встановлення низки бар’єрів для широкої участі громадян в обговоренні бюджетних питань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Sintomer Y., Herzberg C., Allegretti G., Rocke A. Learning from the south: participatory budgeting worldwide – an invitation to global cooperation, 2010 – URL: https://www.buergerhaushalt.

org/sites/default/files/downloads/LearningfromtheSouth-ParticipatoryBudgetingWorldwide-Study_0.pdf (Accessed 01.10.2017).

Bassoli M. Participatory budgeting in Italy: an analysis of (almost democratic) participatory governance arrangements // International Journal of Urban and Regional Research. 2012. Vol. 26. Р. 1183–1203.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy; Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 № 2456-VI [Budget code of Ukraine; Law of Ukraine from 08.07.2010 № 2456-VI] – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed: 01.10.2017).

Rosoliak O. B. Konstytutsiino-pravovi zasady biudzhetnoi polityky suchasnoi Ukrainy [Constitutional and legal basis of fiscal policy of modern Ukraine]: avtoref. dys.. .. kand. yuryd. nauk: 12.00.02. – Kyiv, 2010. – 20 s.

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini; Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 № 280/97-VR [About local government in Ukraine; Law of Ukraine from 21.05.1997 No. 280/97-VR] // Uriadovyi kurier, 1997, 14 chervnia.

Pro stolytsiu Ukrainy – misto-heroi Kyiv; Zakon Ukrainy vid 15 sichnia 1999 roku № 401-XIV [On capital of Ukraine – hero city Kiev, the Law of Ukraine of 15 January 1999 No. 401-XIV] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1999, № 11, St. 79.

Platforma «Hromadskyi proekt» v mistakh Ukrainy. Onovliuietsia [Platform «Public project» in the cities of Ukraine. Updated] – URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PCnQYSSLRHb8YLMDQ-Ihnq_uRxajGVQtYgojkzhAzo/edit#gid=0 (Accessed: 01.10.2017).

Опубліковано
2017-11-03