Європейська комісія як рушійна сила розроблення та імплементації політики розширення ЄС

  • O. Rudik Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Ключові слова: міжнародні відносини, європейська інтеграція, політика розширення ЄС, інститути ЄС, обумовленість ЄС

Анотація

Політика розширення є найдинамічнішою та найуспішнішою політикою Союзу, завдяки якій ЄС поширив свій вплив майже на весь Європейський континент.
Сьогодні у багатьох аспектах ця політика набагато сильніше впливає на характер та зміст європейської інтеграції, ніж інші політики Союзу, і є однією з визначальних особливостей цього процесу. Серед ключових акторів політики розширення – Рада ЄС, Європейський Парламент та Європейська Комісія – остання є інститутом, який безпосередньо взаємодіє з країнами-кандидатами під час всього процесу вступу. Завдяки розширенню власних повноважень, еволюції процедури прийняття рішень, а також можливості встановлювати певні умови та задавати тон у переговорах, Комісія стала фактичним лідером у розробленні та імплементації політики розширення. У міру подальшого ускладнення процесу вступу, зокрема через збільшення обсягу обумовленості, роль і вплив Європейської Комісії неухильно зростатимуть. На динаміку цього тренду може вплинути вибір сценарію подальшого розвитку ЄС до 2025 р., який мають зробити держави-члени до початку нового інституційного циклу в 2019 р.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Rudik, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
аспірантка кафеди міжнародних відносин,

Посилання

Communication on EU Enlargement Policy: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2016. – Brussels, 9.11.2016 COM (2016) 715 final. – URL: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_strategy_paper_en.pdf (Accessed 21.12.2017)

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union // Official Journal of the European Union, C 202, 7 June 2016. – URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN (Accessed 21.12.2017)

EU Enlargement – A Historic Opportunity. – Access mode : http://www.emins.org/uploads/useruploads/projektipdf/eu-enlargement.pdf

Gateva Eli. European Union Enlargement Conditionality. – London : Palgrave Macmillan UK, 2015. – 254 p.

Gidisoglu S. Institutional and Practical Dynamics of EU Enlargement Decision-Making: EU Machinery Effect // Paper presented at the Seventh ECPR General Conference, Sciences Po Bordeaux, 4 – 7 September, 2013. – URL: https://ecpr.e/Filestore/PaperProposal/4f31779c-

bfe-4d3d-9828-020285673132.pdf (Accessed 21.12.2017)

Krcić E. From statistics to equality before law: Possible criteria for the opening of chapters 23 and 24 // European pulse: Electronic monthly magazine for European Integration, May 2012, No 80, P. 4 – 6.

Luxembourg European Council 12 and 13 December 1997: Presidency Conclusions. – URL: http://www.europarl.europa.eu/summits/lux1_en.htm#enlarge (Accessed 21.12.2017)

Management Plan 2017: DG NEAR. – URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/management-plan-near-2017_en.pdf (Accessed 21.12.2017)

Maniokas K. The method of the European Union’s enlargement to the East: a critical appraisal // Driven to Change: The European Union’s Enlargement Viewed from the East / ed. by A. Dimitrova. – Manchester; New York : Manchester University Press, 2004. – P. 17 – 37.

Mayrgündter T. The «Enlargement Paradox»: Intergovernmental Supranationalism Survives despite the Winds of Change. – URL: http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/Etude_211.pdf (Accessed 21.12.2017)

Nozar W. The 100% Union: The rise of Chapters 23 and 24. – URL: https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/The%20100%25%20Union.%20The%20rise%20of%20Chapters%2023%20and%2024.pdf (Accessed 21.12.2017)

Nugent N. The European Commission. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire :Palgrave, 2001. – 366 p.

Stabilisation and Association Agreement. – URL : https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/policy/glossary/terms/saa_en (Accessed 21.12.2017)

Strategy and Reports: European Commission. – URL: http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm (Accessed 21.12.2017)

The Directorate General. – URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/about/directorate-general_en (Accessed 21.12.2017)

Опубліковано
2017-12-03