Електронна петиція як ефективний інструмент політичної участі громадян

  • A. K. Konstantynivska
Ключові слова: електронна демократія, електронні дискусійні платформи, інформаційна система, державна політика, громадська думка

Анотація

В останні роки, інформаційно-комунікаційні технології стали джерелом для демократичних інновацій та розвитку політичної системи різних країн світу.  Електронні петиції є одним з найефективніших інструментів електронної демократії, адже інші електронні дискусійні платформи не дають таких швидких та надійних результатів. Петиції дозволяють привернути увагу влади до проблемних питань у суспільстві, виразити невдоволення щодо прийнятих нормативно-правових актів, адміністративних рішень виконавчої влади або її без діяння; сформулювати погляди, щодо результатів окремої державної політики. У статті розглянуто загальні характеристики електронних петицій, їх типологію; визначено вплив поданих електронних петицій на державну політику; умови й критерії успішного електронного клопотання та мотивації громадян користуватися інструментом електронної петиції.

Посилання

Дерев’янко, С. Електронні петиції до органів влади України як інструмент електронної демократії. Вісник Прикарпатського університету. Політологія, №10, 2016, С. 43-53.

Закірова С. Ефективність системи електронних петицій в Україні: аналіз і застереження першого досвіду. Громадська думка про право творення: інформаційно-аналітичний бюлетень на базі оперативних матеріалів. №1 (140). 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2016/1.pdf

Закон України від 2.10.1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/393/96-%D0%B2%D1%80

Крижановська, А. С. Питання впровадження інституту електронних петицій в діяльності Президента України. Державне будівництво та місцеве самоврядування, №30, 2015, 107-116.

Мєзєнцев, А. (2016). Підходи до електронних петицій: зарубіжний та національний досвід. Актуальні проблеми державного управління, №3, 2016, 83-87.

Про порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові Україні : Указ Президента України від 28.08.2015 № 523/2015. Офіц. вісн. України. 2015. № 70. С. 2301.

Собків, Я. М. Електронна петиція як одне з інформаційних прав людини і громадянина. Право і суспільство, №6, 2015, 61-66.

Anduiza, E., Gallego, A., & Cantijoch, M. (2010). Online political participation in Spain: the impact of traditional and Internet resources. Journal of Information Technology & Politics, Vol. 7, №4, 356-368.

Arguello, J., Butler, B. S., Joyce, E., Kraut, R., Ling, K. S., Rosé, C., & Wang, X. Talk to me: foundations for successful individual-group interactions in online communities. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems. 2006, pp. 959-968.

Bermudez, S., Bright, J., Pilet, J. B., & Soubiran, T. Power Users in Online Democracy: their origins and impact, 2016.

Böhle, K. & U. Riehm. ‘E-petition systems and political participation: About institutional challenges and democratic opportunities’, First Monday, 2013, Vol. 18, №7.

Lindner, R. & U. Riehm. ‘Broadening Participation Through E-petitions? An Empirical Study of Petitions to the German Parliament,’ Policy & Internet, 2011, 3(1).

Macintosh, A., Malina, A., & Farrell, S. (2002). Digital democracy through electronic petitioning. In Advances in digital government, Springer, Boston, MA. 2002. 137-148

Margetts, H. Z., John, P., Hale, S. A., & Reissfelder, S. Leadership without leaders? Starters and followers in online collective action. Political Studies, 2015, Vol. 63, №2, 278-299.

Nielsen, J. The 90-9-1 rule for participation inequality in social media and online communities. 2006, 2016.

Panagiotopoulos, P., & Elliman, T. Online engagement from the grassroots: Reflecting on over a decade of ePetitioning experience in Europe and the UK. In Empowering Open and Collaborative Governance. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012, 79-94.

Recommendation CM/Rec (2009) 1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy): Adopted by the Committee of Ministers on 18 February 2009 at the 1049th meeting of the Ministers’ Deputies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/6647-0-ID8289-Recommendation%20on%20electronic%20democracy.pdf

Schmidt, J. & K. Johnsenю. On the Use of the E-Petition Platform of the German Bundestag, Discussion Paper No. 2014-03, 2014, Berlin, HIIG Discussion Paper Series.

Vaccari, C. Digital Politics in Western Democracies: A Comparative Study. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.

Yasseri, T., S. A. Hale & H. Z. Margetts. Modelling the rise in internet-based petitions, University of Oxford, Oxford Internet Institute, 2013.

Yeow, A., Johnson, S., & Faraj, S. Lurking: legitimate or illegitimate peripheral participation? ICIS 2006 Proceedings, 62.

Опубліковано
2017-09-18