СУБ’ЄКТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ПІЗНАННЯ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

  • O. S. Tokovenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0003-1721-2205
Ключові слова: політична гносеологія, політична епістемологія, політичне пізнання, еволюційна епістемологія, сцієнтизація, суб’єкт пізнання

Анотація

У статті досліджено специфіку виокремлення політичної гносеології, політичної епістемології і політичної когнітології як напрямів проникнення суб’єкта пізнання у сутність політичних явищ та процесів на дометодологічному рівні. Підкреслюється, що класична і некласична теорія пізнання проклали шлях до сучасного наукового розуміння дослідної методології та загальноприйнятих стандартів наукової новизни. Сконцентровано увагу на формуванні одновимірних політичних поглядів на політичне пізнання як рефлективного відображення політичного світу в певний період часу актуальними засобами пізнання. Наголошується, що актуалізується питання значущості класичних напрямів пізнання, моноідеологічних і монодоктринальних структур політичного світосприйняття. Стверджується, що умовах інформатизації та зростання значення машинних інтелектуальних систем у практиках здобуття нових знань потребує з’ясування проблема значення штучного інтелекту та позалюдських систем мислення для політичного пізнання майбутнього. Обґрунтовано, що наукова парадигма мислення визначає стандартні вимоги до ефективності та результативності політичної діяльності. Розглянуто значення частини політичного пізнання, яка може не відповідати критеріям природничої або технічної науковості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kryvoshein V.V. Problema multyparadyhmalnosti politychnoi nauky [The problem of multiparadigma of political science]. Scientific and theoretical almanac «Grani». 2000. № 3. S. 105–107.

Tkachenko V. A. Epistemolohichnyi skeptytsyzm v osnovi ekonomichnoi polityky v Ukraini [Epistemological skepticism in the basis of economic policy in Ukraine] : monohrafiia. Dnipropetrovsk : Monolyt, 2014.263 s.

Tokovenko O. S. Evoliutsiina mizhdystsyplinarna prohrama doslidzhennia kohnityvnykh system [Evolutionary Interdisciplinary Program for the Study of Cognitive Systems]. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury. 2011. Vyp. 2. S. 401–408.

Tokovenko O. S. Evoliutsiia politychnoi realnosti: metodolohichni osnovy doslidzhennia [Evolution of Political Reality: Methodological Principles of Research]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia : Filosofiia. Sotsiolohiia. Politolohiia. 2011. T. 19, № 21(2). S. 85–89.

Tokovenko O. S. Naukove piznannia politychnoi realnosti yak evoliutsiinyi protses [Scientific knowledge of political reality as an evolutionary process]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia : Filosofiia. Sotsiolohiia. Politolohiia. 2013. T. 21, vyp. 23(1). S. 3–8.

Tokovenko O. S. Politychna epistemolohiia: transtsendentalnyi ta evoliutsiinyi vymiry [Political epistemology: transcendental and evolutionary dimensions]. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury. 2013. Vyp. 5. S. 69–72.

Tokovenko O. S. Politychna kartyna realnosti: evoliutsiino-epistemolohichnyi pidkhid [Political picture of reality: evolutionary-epistemological approach]. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury. 2012. Vyp. 3. S. 156–162.

Tokovenko O. S. Transformatsiia kontseptualnykh zasad politychnoi nauky u kulturno-istorychnomu konteksti [Transformation of conceptual foundations of political science in the cultural-historical context]. Scientific and theoretical almanac «Grani». 2013. № 8. S. 65–70.

Iakovenko Yu. Identyfikatsiia hromadskoi dumky v konteksti sotsialnoi epistemolohii [Identification of public opinion in the context of social epistemology]. Psykholohiia i suspilstvo. 2013. № 1. S. 48–56.

Iarko M. I. Ontolohiia znannia ta epistemolohiia svitu muzyky: znannievi oriientyry suchasnoho teoretychnoho muzykoznavstva [Ontology of knowledge and epistemology of the world of music: the knowledge of the orientation of modern theoretical musicology]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia : Mystetstvoznavstvo. 2011. № 1. S. 3 – 11.

Buchanan A. Political Liberalism and Social Epistemology. Philosophy & Public Affairs. Vol. 32. No. 2 (Spring, 2004). S. 95 – 130.

Опубліковано
2018-12-20