ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА ТЕНДЕНЦІЯ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОНЯТЬ У ПРАКТИЦІ ПОЛІТИЧНОГО ПІЗНАННЯ

  • O. A. Tretiak Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0003-1721-2205
Ключові слова: політичне пізнання, природничо-наукові стандарти, наукові поняття, термінологічні новації, політологічні методи, дослідження

Анотація

У статті досліджено політичне пізнання може зосереджуватися, передусім, на виокремленні подій і явищ, які мають особливе значення для певної політичної ситуації, або є актуальними для зацікавленої громадськості. Підкреслюється, що політичне пізнання доби постмодерну, звільнення від ціннісних пріоритетів, доцільності прогресу, суспільної користі, може широко залучувати буденні, або ненаукові експертні оцінки. Сконцентровано увагу на розкритті нових причинно-наслідкових зв’язків між політичними фактами та прогнозуванням політичних процесів, нерідко застосовує суб’єктивні, або авторські терміни, які не знайшли твердження у широкій науковій спільноті. Наголошується, що у сучасному науковому пізнанні пріоритет термінологічної суворості зміщується на користь проективного дослідження, яке спрямовує зусилля на набуття нових знань. Стверджується, що перетворення науки на частину виробничого комплексу і, водночас, на соціальне явище визначає певний фаховий підхід науковців-політологів та осягнення свого значення і відповідальності за свої наукові результати. Обґрунтовано, що політичне пізнання є вбудованим у культурний континуум і визначається нормами, які породжуються цивілізаційним розвитком суспільства. Розглянуто можливість набуття якісно нових парадигмальних знань передбачає аналіз стану політичного суб’єкту та його мислення в умовах нових і нових умов стандартизації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bila S. Politychna «matrytsia» hromadianskoho suspilstva [Political «matrix» of civil society]. Politychnyi menedzhment. 2007. № 6. S. 170–173. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2007_6_20.

Vernadskyi V. Y. Nauchnoe myrovozzrenye [Scientific world view]. Na perelome. Fylosofskye dyskussyy 20-kh holov: Fylosofyia y myrovozzrenye. M.: Polytyzdat, 1990. S. 180–203.

Viedrov O. Nauky pro suspilstvo ta sotsialnyi prohres. Epistemolohichni ta etychni zasady sotsialnykh nauk z pohliadu filosofii komunikatsii: [monohrafiia] [Science of Society and Social Progress. Epistemological and ethical principles of social sciences in terms of the philosophy of communication]. Kyiv : Stylos, 2014. 338 s.

Voloshyn V. V. Epistemolohiia relihii: ontolohichni prypushchennia, kliuchovi kontsepty, piznavalni stratehii [Tekst]: monohrafiia [Epistemology of religion: ontological assumptions, key concepts, cognitive strategies]. Donets. nats. un-t, Kaf. filos. Donetsk: DonNU, 2012. 446 s.

Horbatenko I. Postmodernistskyi dyskurs ta yoho vplyv na rozvytok politychnoi nauky v Ukraini [Postmodern Discourse and Its Influence on the Development of Political Science in Ukraine]. Nauk. zap. In-tu polit. i etnonats. doslidzh. 2006. Vyp. 30, kn. 2. S. 72–81.

Huzhva O. P. Symfonizm mizh modernizmom ta postmodernizmom: vid khaosu do harmonii [Symphonism between modernism and postmodernism: from chaos to harmony]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura. 2007. № 12. S. 31–40.

Denysenko I. D. Politychnyi rezhym i suspilstvo: osoblyvosti vzaiemodii u konteksti arystotelivskoi tradytsii [Elektronnyi resurs] [Political regime and society: peculiarities of interaction in the context of the Aristotelian tradition].Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa. 2012. Vyp. 6. S. 50–59.

Kadykalo A. Poniattia obiektyvnosti yak oriientyra mezhevosti suchasnoho pryrodnycho-naukovoho piznannia [The concept of objectivity as a reference point for the modern science and science]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Filosofski nauky. 2013. № 750. S. 17–23.

Pashchenko, V. Pro netochnosti pryrodnychoi naukovoi terminolohii [About Inaccuracies of Natural Scientific Terminology] [Tekst]. Visnyk Natsionalnoi Akademii nauk Ukrainy. 2006. № 11. S. 63–69.

Skyba O. P. Sotsiokulturnyi vymir naukovoho piznannia [Socio-cultural dimension of scientific knowledge] [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPK/article/viewFile/9470/11815

Stepanov A. H. Etnichni aspekty svitohliadu v systemi sotsialnoho piznannia [Ethnic Aspects of the Worldview in the System of Social Cognition]. «Rehyonolohyia». 2011. №1. Rezhym dostupu: http: //regionsar.ru/node/665

Tokovenko O. S. Transformatsiia kontseptualnykh zasad politychnoi nauky u kulturno-istorychnomu konteksti [Transformation of conceptual foundations of political science in the cultural-historical context]. Scientific and theoretical almanac «Grani». 2013. № 8. S. 65–70.

Опубліковано
2018-12-20