ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В КОНЦЕПЦІЇ ДЖ. РОУЛЗА

  • A. A. Shulika Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-7250-0026
Ключові слова: Джон Роулз, справедливість, соціальна справедливість, політична справедливість, чесність

Анотація

В статті розглядаються особливості трактування політичної справедливості в концепції Джона Роулза.  Поява концепції справедливості американського дослідника Джона Роулза ознаменувало собою новий етап в науковому дослідженні проблеми справедливості. Він ставить питання про недостатність розвитку сучасного капіталізму в плані вирішення соціальних, політичних та економічних проблем. Згідно з концепцією Роулза майбутнє суспільство має бути не тільки ефективним, як до цього закликали теоретики і практики індустріального суспільства, а й справедливим. В першу чергу для існування справедливості необхідна неупереджена система впорядкування інститутів. Головним предметом справедливості, на думку Роулза, є основна структура суспільства, під якою він розуміє всю сукупність найбільш важливих соціальних, правових, політичних і економічних інститутів, основною функцією яких є розподіл переваг і тягот, що випливають з соціальної співпраці членів даного суспільства. З точки зору Роулза проблеми справедливості стають на порядок денний, коли виникає необхідність громадської оцінки діяльності відповідних інститутів для того, щоб збалансувати легітимні конкуруючі інтереси і домагання членів суспільства. Іншими словами, проблема легітимності виникає тоді, коли легітимні права людей приходять в зіткнення один з одним. Справедливість в першу чергу починається з вибору основоположного принципу устрою політичної, соціальної і правової системи суспільства, яка повинна регулювати всі подальші реформи інститутів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Gavrilova I. N. Sovremennyie teorii sotsialnoy spravedlivosti. Zhurnal politicheskoy filosofii i sotsiologii politiki «Politiya. Analiz. Hronika. Prognoz». 2009. № 1. S. 182-189.

Liapina L. A. Kontseptsiia sotsialnoi spravedlyvosti Dzhona Rolza yak teoretychne pidgruntia teorii multykulturalizmu. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia»]. Seriia : Filosofiia. 2015. T. 257, Vyp. 245. S. 15-19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2015_257_245_4

Pirogov G. G., Efimov B. A. Sotsialnaya spravedlivost: genezis idey. Sotsiologicheskie issledovaniya. 2008. № 9. S. 3-11.

Habermas and Rawls. Disputing the Political. Edited By James Gordon Finlayson, Fabian Freyenhagen. Edition 1st. New York: Routledge, 2010. 328 p.

Mason A. Rawlsian Theory and the Circumstances of Politics. Political Theory. Volume 38, issue 5, 2010. P. 658-683.

Rawls J. A theory of justice. Harvard University Press, 1999. 538 p. URL: http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=docs_biblio&file=BiblioContenuto_3641.pdf

Rawls J. Political Liberalism. Columbia University Press, 1993. 401 p.

Sen A. The idea of justice. Cambridge:The belknap. 2009. 467 p.

Welson E. John Rawls’ political liberalism: implication for Nigeria’s democracy. University of Exeter, 2011. 235 р. URL: https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/3213/WelsonE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Опубліковано
2018-12-20