СИНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКО-ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА У КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОГО СЕПАРАТИЗМУ

  • Oleksandr Sergijovich Tokovenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0003-1721-2205
  • Юрій Олександрович Ніколенко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: синергетика, біфуркація, політична епістемологія, сепаратизм, політична система, політичні структури

Анотація

Розглядаються біфуркація як протяжний у часі процес, в ході якого відбувається якісна перебудова властивостей політичної системи. Вивчаються напрямки виникнення, підтримки стійкості і розпаду політичних структур (систем) різної природи, які перебувають в динаміці і постійній зміні, яким притаманні властивості самоорганізованості та самокерованості. Розкриваються особливості експертизи істинності результатів та новизни дослідної методології, яка формує вихідні положення вивчення сепаратизму. Встановлюються особливості нелінійних зворотних зв'язків, жорсткі причинно-наслідкові залежності (жорсткий детермінізм) у політичному процесі. Обговорюється вплив випадкових факторів на вибір системою шляху розвитку в період біфуркації та непередбачуваність даного процесу з точки зору синергетики. Вивчаються властивості політичної кризи, які ведуть до самознищення: за порогом біфуркації дана політична система вже не може існувати, на її місці виникає щось принципово нове. Досліджується досягнення політичними системами критичних параметрів (точки біфуркації), зі стану сильної нестійкості, яка «звалюється» в один з багатьох можливих, нових для неї стійких станів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Aloshkin V. S. Systemno-synerhetychnyi pidkhid do modeliuvannia sotsialnoi polityky Ukrainy [System-synergistic approach to the modeling of social policy of Ukraine] Chasopys ekonomichnykh reform. 2014. № 1. S. 6–10.
2. Vasylieva I. A. Znachennia anarkhizmu yak typu politychnoi svidomosti v ramkakh synerhetyky [The meaning of anarchism as a type of political consciousness within the synergetics] Politykus. 2016. Vyp. 1. S. 13–15.
3. Vonsovych S. H. Politychnyi tranzyt u konteksti synerhetychenoho pidkhodu [Political transit in the context of a synergistic approach]Politolohichnyi visnyk. 2013. Vyp. 70. S. 200–210.
4. Hoshii O. Synerhetychne rozuminnia politychnoi diisnosti Synergetic Understanding of Political Reality/ O. Hoshii, Yu. V. Mysliuk. Politolohichni zapysky. 2013. № 7. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_8.
5. Derzhko I. Z. Politychna kultura hromadianskoho suspilstva v konteksti synerhetychnoi paradyhmy [Political culture of civil society in the context of synergetic paradigm] Hrani. 2015. № 1. S. 11–16.
6. Ishchenko I. V. Politychni instytuty u period nestabilnosti: synerhetychnyi pidkh.d [Political Institutions in the Period of Instability: Synergistic Approach] / I. V. Ishchenko. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury. 2012. Vyp. 4(1). S. 80–83.
7. Kvasnytsia O. Fenomen Maidanu ta dysfunktsionalnist politychnoi elity u svitli ZMI: synerhetychnyi pidkhid [Phenomenon of the Maidan and the dysfunctionality of the political elite in the light of the media: synergistic approach] / O. Kvasnytsia. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia : Zhurnalistyka. 2014. Vyp. 39(2). S. 27–38.
8. Kobets Yu. V. Politychne zhyttia cherez pryzmu synerhetychnoho pidkhodu: kontsepttualni zasady [Political life through the prism of the synergetic approach: conceptual foundations] / Yu. V. Kobets. Prykarpatskyi visnyk NTSh. Dumka. 2013. № 3. S. 208–216.
9. Polianska V. Yu. Synerhetychnyi pidkhid u doslidzhenni polityko-estetychnykh yavyshch: ohliad osnovnykh poniat ta kontseptiv [Synergetic approach in the study of political and aesthetic phenomena: an overview of the basic concepts and concepts] Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury. 2013. Vyp. 5. S. 120–124.
10. Polovyi M. A. Zmist synerhetychnoho parametra poriadku, yakyi vyznachaie politychnu dynamiku postradianskykh derzhav na shliakhu do demokratii [Contents of the synergetic order parameter that determines the political dynamics of the post-Soviet states on the path to democracy]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia». 2012. T. 11. S. 314–324.
11. Sotnykov A. V. Synerhetychni doslidzhennia politychnoho dyskursu [Synergetic Studies of Political Discourse] Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Filolohiia. 2017. Vyp. 28. S. 213–215.
Опубліковано
2019-07-12