ОСЦИЛЯЦІЯ ЯК ВИМІР ФІЛОСОФІЇ МЕТАМОДЕРНУ

Ключові слова: постпостмодерн, metaxis, коливання, реконструкція, цілісність

Анотація

Стаття присвячена здійсненню дослідницької мети системно-теоретичного аналізу нової метамодерної парадигми на підставі культур-філософського дискурсу останнього десятиліття, визначенню концептуального змісту метамодерну та його специфічної особливості в методології осциляції, що виступає визначальною ознакою метамодерної парадигмальності. В роботі проаналізовано рефлексивна література щодо кризових явищ постмодерну та формування постпостмодерну, а також теоретична база метамодерну; визначено «метамодерн» як період філософії початку 21 століття, що характеризується серединною позицією між цінностями та ідеалами модерну та їх негацією постмодерном. Специфічною особливістю метамодерну визнано методологія осциляції, як парадигмальний дискурс між оптимістичним конструктивізмом модерну та іронічним деконструктивізмом постмодерну. Виявлено, що осциляція сприяє здійсненню взаємодовизначення метафізико-екзистенційного в онтології, інтуїтивно-раціонального в гносеології, науково-поетичного в епістемології та індивідуально-соціального в антропології метамодерну, що прагне до реконструкції цілісного.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yulia Olexandrivna Shabanova

Доктор філософських наук, професор
Завідувачка кафедри філософії і педагогіки
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Посилання

Abramson, S. (2015). Ten Basic Principles of Metamodernism. Haffpost viewed 29 July 2015, Retrieved from https://www.huffpost.com/entry/ten-key-principles-in-met_b_7143202

Abramson, S. (2014). Metamodernism: The Basics. Haffpost viewed 12 Dec 2014. Retrieved from https://www.huffpost.com/entry/metamodernism-the-basics_b_5973184

Alexander, J. & Colony, P. (1991). Differentiation theory and social change: Comparative and Historical Perspectives. Social Forces Vol. 69, No. 3 (Mar.), pp. 920-921 doi.org/10.2307/2579484

Anderson, P. (2006). Spectrum: From Right to Left in the World of Ideas. Antioch Review Vol. 64, No. 3, pp. 578-579 doi.:10.2307/4615044

Bart, R. (1994). Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika. M. : Progress.

Bauman, Z. (1997). Postmodernity and its discontents. New York: University Press.

Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press. doi.org/10.7765/9781526105882.00024

Blavatsky, H (2017). Isis Unveiled. New York: J. W. Bouton

Dumitrescu A. (2016). What is Metamodernism and Why Bother? Meditations on Metamodernism as a Period Term and as a Mode. Electronic book review. Retrieved from https://electronicbookreview.com/essay/what-is-metamodernism-and-why-bother-meditations-on-metamodernism-as-a-period-term-and-as-a-mode/

Freinacht, H. (2017). The Listening Society: A Metamodern Guide to Politics. Retrieved from: https://www.amazon.com/Listening-Society-Metamodern-Politics-Guides/dp/8799973901

Fuko, M. (1994). Slova i veshchi. Arkheologiia gumanitarnykh nauk.– SPb.: Progress.

Fukuiama, F. (2009). Konetc istorii i poslednii chelovek. M.: AST.

Hutcheon, L. (2002). The politics of postmodernism. London-New York: Routledge. doi.org/10.4324/9780203129876

Kroker, A. & Cook D. (1988). The Postmodern Scene: Excremental Culture and Hyper-Aesthetics. Culture Texts Series. Montreal: New World Perspectives. – рр 46-57.

Lovejoy, A. (2001) The Great Chain of Being: A Study of The History of An Idea.

Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Nelon, J. (2012) Post-Postmodernism or the Cultural Logic of Just-in-Time Capitalism. Stanford: Stanford University Press. (doi.org/10.1080/0950236x.2013.815427 )

Prigogine, I. & Stengers, I. (1984) Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature. New York: Bantam Books.

Schlegel, F. (1975) Atheneum Fragments/ Lucinde and the Fragments. Minneapolis: University of Minnesota Press, рр. 150-182

Scott, L. (1990) Sociology of Postmodernism. London: Routledge.

Turner, L. (2011) The Metamodernist Manifesto. Metamodernism. Retrieved from http://www.metamodernism.org

Turner, L. (2015) Metamodernism: A Brief Introduction. Metamodernism. Retrieved from http://www.metamodernism.com/2015/01/12/metamodernism-a-brief-introduction

Van den Akker, R. & Gibbons, A. & Vermeulen, T. (2017) Metamodernism: History, Affect and Depth After Postmodernism. London: Rowman & Littlefield.

Vermeulen, T. & Van den Akker, R. (2010). Notes on metamodernism. Journal of Aesthetics & Culture.V 2 (1). pp. 56-77 doi.org/10.3402/ljm.v2i0.5677

Опубліковано
2019-12-30