СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ І. Я. ФРАНКА

  • Vadym Nikolenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0001-6730-0938
Ключові слова: незалежність України, інноваційна економіка, прогнозування, соціально-економічні проблеми, масова та професійна освіта, світогляд, флуктуація, діджиталізація, релевантність економічного та соціального, інтернальний тип особистості, європейські емансипативні й гуманістичні цінності

Анотація

Стаття присвячена соціологічному осмисленню творчої спадщини І. Я. Франка. Підкреслено широке різноманіття наукових і літературних інтересів вченого. Відзначено евристичні ідеї дослідника стосовно важливих питань забезпечення незалежності та суверенітету України. Наведено його підходи до вирішення соціально-економічних проблем, подолання бідності, розвитку науково-просвітницької роботи, поширення публічним простором цінностей освіти, емансипації жінок. На цьому тлі виокремлено важливість масової освіти та професійних знань насамперед з метою адекватних відповідей на виклики часу. Особливий акцент зроблено на ідеях класика відносно розвитку економіки інноваційного типу як найефективнішої парадигми повноцінного поступу країни. Наголошено на співпраці з М. С. Грушевським, передусім у межах Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка.
Водночас, зважаючи на творчий доробок І. Я. Франка, окреслено певні питання розвитку сучасного українського суспільства. Зокрема, ідеться про необхідність зміцнення громадянської ідентичності, формування єдиної політичної нації, ефективної боротьби з бідністю, у тому числі завдяки поширенню середнього класу, стимулюванню підприємницької активності, подальшого розвитку громадянської ініціативи та самоорганізації. Закцентовано увагу на непересічному значенні реформаторського досвіду країн-лідерів сучасного світу для ефективної модернізації України. З огляду на це виокремлено важливі принципи, за допомогою яких, на нашу думку, можна суттєво прискорити ці процеси: 1) релевантність економічного і соціального; 2) інституціоналізація інтернального локусу соціально-психологічного самоконтролю особистості; 3) поширення публічним простором європейських емансипативних та гуманістичних цінностей. Із-поміж них доцільно виокремити такі цінності, як: толерантність, довіра, компромісна взаємодія, злагода, соціальна відповідальність бізнесу, розширення середнього класу, превентивний стиль мислення, соціально схвалювана поведінка еліти, безперервна масова й професійна освіта, продуктивна праця, інноваційний тип економіки, самореалізація, досяжницька мотивація, підприємництво, ініціатива, пунктуальність, систематичність, взаємодопомога тощо.
Зауважено, що саме означені принципи й відповідні емансипативні та гуманістичні цінності мають стати орієнтирами для успішної модернізації сучасного українського суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Vadym Nikolenko, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Доктор соціологічних наук, доцент
Професор кафедри соціології
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Посилання

Glebova, N. (2019). Spetsyfika sotsialnoi kompetentnosti fakhivtsiv vodnoho transportu v umovakh suchasnoho rynku pratsi [Specificity of social competence of water transport specialists in the conditions of the modern labor market]. The abstract of the dissertation submitted for the degree of Doctor of Sociology in the specialty 22.00.04 – Special and Branch Sociology. Zaporozhye (In Ukrainian).

Golikov, O. (2019). Fabrykatsiia poriadku. Znannia v konstruiuvanni sotsialnoho [Fabrication of order. Knowledge in constructing social]. The abstract of the dissertation submitted for the degree of Doctor of Sociology, specialty 22.00.01 – Theory and History of Sociology. Kharkiv (In Ukrainian).

Zlipko. S. (2006). Problemy formuvannia i rozvytku natsionalnoi ekonomiky v naukovii tvorchosti I. Franka [Problems of formation and development of the national economy in the scientific work of I. Franko]. Economy of Ukraine, 7, 55-62 (In Ukrainian).

Istoriia filosofii. Slovnyk [History of philosophy. Dictionary]. (2005). Ed.: V. Yaroshovets. Kyiv: Knowledge of Ukraine. Р. 1170 (In Ukrainian).

Ogorodnik, I., Ogorodnik, V., Rusin, M., Didenko, V. (1999). Franko I. [Franko I.]. Philosophical Thought of the Oriental Slavs: A Bibliographic Dictionary. Ed.: L. Gubersky. Kyiv: Parliamentary edition. Р. 294 (In Ukrainian).

Prikhodko, S. (2006). Politychna ideolohiia Ivana Franka [The political ideology of Ivan Franko]. Hometown: Scientific nonfiction almanac, 2 (15), 109-113 (In Ukrainian).

Franko, I. (1986). Zibrannia tvoriv [Collection of works]. In 50 volumes, Kyiv, Scientific Thought. T. 45 (In Ukrainian).

Chernetska, O. (2004). Franko I. [Franko I.] In G. Shchokin, M. Golovatyi, V. Gaychenko and others. Prominent figures of Ukraine: Biogr. argument (pp. 788-792). Kyiv, Book Chamber of Ukraine (In Ukrainian).

Yakimovich, B. (2013). Franko I. [Franko I. ]. Encyclopedia of the History of Ukraine: in 10 vols. Vol. 10. In V. Lytvyn, V. Smoly (Ed.). NASU, Institute of History of Ukraine. (pp. 319-325). Kiev, Scientific Thought (In Ukrainian).

Опубліковано
2019-12-30