ГРОМАДСЬКЕ ЗАЛУЧЕННЯ У НІМЕЧЧИНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  • Mariia Mikheichenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-1536-1357
Ключові слова: громадська участь, громадське залучення, Німеччина, волонтерство, громадська дія, конструктивний діалог, система міжнародних відносин

Анотація

Вивчаються технології та форми громадського залучення на прикладі сучасної Німеччини. Розкриваються особливості громадського залучення, зокрема участь у волонтерській діяльності. Наголошується на наявності диференціації різноманітних форм громадської взаємодії, що охоплюють всі сфери суспільного буття. Підкреслюється значення добровільної громадської участі та її впливу на внутрішню та зовнішню політику країни, на міжнародні відносини загалом. Окреслено історичні віхи розвитку громадської участі у сучасній Німеччині.
Доводиться, що громадянське залучення - це процес, в якому громадяни здійснюють колективні дії для вирішення питань, що становлять суспільний інтерес і сприяють демократії. Наголошується, що громадське залучення вирішує низку суспільних проблем, серед яких, зокрема, недостатнє представлення різноманітних груп інтересів, тим самим знижуючи рівень суспільної напруги у суспільстві. Підкреслюється, що розуміння всіх варіантів громадянської участі розвиває «демократію різноманітності», що визначається як спосіб впливати на рішення влади у міжвиборчий період. Наголошується на необхідності проведення заходів із інформування громадян про події та явища суспільно-політичного життя. З’ясовано, що інтенсифікацію демократизації посттоталітарних суспільств спричиняє ступінь розвитку громадського залучення у вирішення суспільно-політичних проблем. Нові агенти впливу – громадяни, що є залученими до різних форм взаємодії виступають носіями нової партисипаторної демократії, що веде до стабілізації політичної, економічної систем та міжнародної системи загалом.  Визначається, що чинниками до лобіювання громадської участі, що призведе до подолання ірраціональності  і пасивності людей в політичній сфері — є освіта і надання рівних можливостей для участі в політиці. Тому кожному суспільству належить створити всі умови для активної політичної соціалізації кожного індивіда.
З’ясовано, що у політичному діалозі та прийнятті рішень громадське залучення допомагає стримувати конфлікти, що виникають через непорозуміння у сторін, сприяючи встановленню конструктивного діалогу міжнародних акторів у сучасній системі міжнародних відносин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mariia Mikheichenko, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Кандидат політичних наук, доцент
Доцент кафедри міжнародних відносин
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Посилання

Miscevi iniciaty`vy` ta zaluchennya gromads`kosti do zdijsnennya miscevogo samovryaduvannya. Navchal`ny`j posibny`k dlya posadovy`x osib miscevogo samovryaduvannya /Kary`j O.I., Panas Ya.V. [Local initiatives and civic engagement in local government. A guide for local government officials]. Retrived from https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/6misiniweb.pdf (In Ukrainian).

Sergiyenko, O., Vatamanyuk, O. Gromads`ka uchast`/zaluchennya gromadyan. Deputats`ka diyal`nist` v okrugax [Civic engagement / citizen involvement. Deputy activities in districts]. Retrived from: https://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Gromadskaychast.pdf (In Ukrainian).

Habermas, Yu. Buduschee chelovecheskoy prirodyi [Future of human nature]. Per. s nem. M.: Izdatelstvo «Ves mir», 2002. 144 s. (In Russian).

Banyan, Margaret E. (2016). Civic engagement. Retrived from: https://www.britannica.com/topic/civic-engagement.

Klein, A. (2016). Good Governance – civil society and civic engagement in Germany. Retrived from: http://agree-europe.de/images/Expertenbeitraege/Expertenbeitrag_Klein_EN.pdf.

World Development Indicators. World Bank, 2009, Web. Retrived from: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD

Population Indicators, German Federal Statistical Office, Web, 25 October 2010. Retrived from: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/

Voluntary Action in Germany: Facts and Figures, European Volunteering Center, Web, 25 October 2010. Retrived from: http://www.icicp.org/ht/a/GetDocumentAction/i/5534.

Civil Society Sector at a Glance: Germany, 1995,” Center for Civil Society Studies, Johns Hopkins University. Retrived from: http://www.ccss.jhu.edu/pdfs/CNP/CNP_Germany_WrkExp.pdf.

Germany Human Development Report, United Nations Development Programme, 2007/2008. Retrived from: http://hdrstats.undp.org/countries/data_sheets/cty_ds_DEU.html.

Опубліковано
2019-12-30