[1]
Shaposhnikov, A. 2016. ФУНКЦІОНАЛЬНА НЕДІЄЗДАТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ НА КВАЗІДЕРЖАВУ (НА ПРИКЛАДІ СИРІЇ). Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 6 (Груд 2016), 96-104.