(1)
Tretyak, O. Публічна сфера політики та інституційна струк- тура політичної системи: взаємодоповнення чи альтернативні виміри політичної дійсності?. EPST 2014, 1, 106-111.