(1)
Shaposhnikov, A. ФУНКЦІОНАЛЬНА НЕДІЄЗДАТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ НА КВАЗІДЕРЖАВУ (НА ПРИКЛАДІ СИРІЇ). EPST 2016, 96-104.