Tretyak, O. (2014). Публічна сфера політики та інституційна струк- тура політичної системи: взаємодоповнення чи альтернативні виміри політичної дійсності?. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 1(24), 106-111. Retrieved із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/340