[1]
O. Tretyak, Публічна сфера політики та інституційна струк- тура політичної системи: взаємодоповнення чи альтернативні виміри політичної дійсності?, EPST, vol 1, no 24, pp 106-111, Бер 2014.