[1]
Y. Ustimenko, Перспективи євроінтеграційного процесу на пострадянському просторі (на прикладі Республіки Молдова), EPST, no 3, pp 86-95, Груд 2016.