[1]
A. Shaposhnikov, ФУНКЦІОНАЛЬНА НЕДІЄЗДАТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ НА КВАЗІДЕРЖАВУ (НА ПРИКЛАДІ СИРІЇ), EPST, no 6, pp 96-104, Груд 2016.