Петро Іванович Гнатенко

Петро Іванович Гнатенко

Інститут соціальної та політичної психології
Національної академії педагогічних наук України,
Лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень

Головний науковий співробітник,
Доктор філософських наук, професор,
Член-кореспондент Академії педагогічних наук України

E-mail: phіlosopher37@gmail.com

Google Scholar

 У 1969 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Критика Лениным антинаучных философских концепций (по «Философским тетрадям»)» за спеціальністю «Історія філософії», спецрада при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. У 1988 році захистив докторську дисертацію на тему «Проблеми національного характеру (історико-філософський аналіз)», спеціальність «Історія філософії», спецрада при Ленінградському державному університеті.

Викладацька та наукова діяльність:

З 1962 року - асистент, аспірант, старший викладач, доцент кафедри філософії ДДУ. 1977–1979 рр. – викладач філософського факультету університету Сантьяго-де-Куба (Республіка Куба). Професор, завідувач кафедри філософії ДНУ з 1991 по 2012 р. 1995–2005 рр. – декан юридичного факультету. З 1992 по 2012рр. - голова спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук.

Напрями наукових досліджень: історія філософії, зокрема української; питання національної психології.

Започаткував у вітчизняному суспільствознавстві вивчення проблеми національного характеру.

Монографії: 
Национальная психология. Киев, 2000.
Этнопсихоанализ. Киев, 2009.
Идентичность: психологический и философский анализ. Киев, 1999.
Этнические установки и этнические стереотипы. Днепропетровск, 1995.
Национальный характер. Днепропетровск, 1992.