Періодичність: 2 рази на рік

Мови видання: українська, англійська, російська

Головний редактор: Токовенко Олександр Сергійович, професор, д.філос.н.

Заступники головного редактора: 

Окороков Віктор Брониславович, професор, д.філос.н.;

Кривошеїн Віталій Володимирович, професор, д.політ.н.;

Третяк Олексій Анатолійович, професор, д.політ.н.

Відповідальний секретар: Вершина Вікторія Анатоліївна, доцент, к.філос.н.

Основні напрямки статей у журналі: політологія, філософія, соціологія

Свідоцтво про реєстрацію – Серія КВ № 23203-13043ПР від 22.03.2018

Key title: 

Abbreviated key title: 

Parallel title: 

Variant title: 

ISSN 2618-1274 (print version)
ISSN 2618-1282 (Online)

Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Науковий журнал «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» був заснований у 1993 р. (1993-2017 рр. видавався під назвою «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія», ISSN 2312-2714 (print). Журнал є одним з провідних наукових видань, в якому висвітлюються сучасні епістемологічні студії у галузі філософських, соціальних і політичних наук.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Журнал було включено до Переліку наукових фахових видань України з політичних наук атестаційною колегією МОН України 15 грудня 2016 року (затверджено наказом МОН України № 1604 від 22 грудня 2016 р., зі змінами від 24.05.2018 р. № 527) 

Шановні колеги!

Редакція запрошує до публікації у вип. 1-2019, який буде надруковано у липні 2019. Статті надсилати до 30.06.2019.