Галузь та проблематика

Журнал «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» публікує результати сучасних епістемологічних досліджень в галузі філософських, соціальних і політичних наук, що проводяться в Україні та за її межами.

Основними цілями журналу є:

  • репрезентація результатів епістемологічних досліджень та подання інформації про актуальну проблематику сучасних наукових досліджень і досягнення вчених;
  • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців;
  • консолідація спільноти вчених на основі принципів науковості, професіоналізму, універсалізму;
  • формування і розвиток перспективних наукових напрямків.

Завдання видання:

  • відображення результатів науково-дослідної та науково-практичної діяльності в області філософії, соціології, політології;
  • формування відкритої наукової полеміки, що сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
  • розширення сфери об'єктивного знання;
  • забезпечення гласності, відкритості та безкорисливості в відображенні наукової проблематики.


 ПОЛІТИКА РОЗДІЛІВ

                                                                                   ФІЛОСОФІЯ
                              Приймає рукописи           Індексується               Рецензується
____________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                            СОЦІАЛЬНІ НАУКИ
                              Приймає рукописи          Індексується              Рецензується
____________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                              ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
                             Приймає рукописи          Індексується               Рецензується
____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Архівування

Цей журнал використовує систему Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотека гарантує довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації.