Том 2, № 22 (2012)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Концепт інтенціональності: феноменологічний та аналітичний виміри PDF
A. Sinitsa 3-7
Історичні виміри менталітету: своєрідність українського світу PDF
T. Babina 8-12
Проблема самотності людини в соціально-філософському дискурсі ХХ століття PDF
Y. Bashmanivs'ka 12-16
Етнічність у структурі сучасних ідентичностей PDF
T. Berdiy 17-21
Засади формування сільськогосподарської ментальної культури PDF
G. Beregova 21-26
Особливості етномовної і соціальної структури народів Криму PDF (Russian)
I. Beshta 26-30
Суб’єктність та процесуальність у концепції М. Бланшо PDF
G. Bilik 30-36
Симулякр як універсальний знак віртуальної реальності PDF
A. Borisenko 36-42
«ЗАБОБОН» Г. Г. ГАДАМЕРА ТА «ПАРАДИГМА» Т. КУНА PDF (Russian)
K. Vergeles 42-46
Християнські цінності в контексті сучасного етапу глобалізації PDF
O. Volinets 46-50
Інформаційна трансформація суспільства – епідемія ХХІ століття PDF
Y. Galiy 50-54
Філософський аналіз місця іронії в культурологічних структурах: зв’язок іронії з карнавалом, грою, символом та цинізмом PDF
S. Geyko 54-59
Інтерпретація як форма текстуального досвіду PDF
E. Gnatiuk 60-65
Грід-комп’ютерінг як прояв глобалізаційних процесів сучасної науки PDF
T. Gorbatiuk 65-71
Природне та позитивне право: компаративний аналіз PDF PDF
V. Dzividzins'kiy 71-75
Зародження гуманістичної філософсько-історичної думки в Україні PDF
V. Fedulova 75-82
Характер як фактор самореалізації особистості PDF
N. Yuhimenko 82-86
Засоби масової інформації як впливовий чинник формування позитивного ставлення до прав людини PDF
I. Shirkova 87-91
Історія як предмет постмодерністської філософської рефлексії PDF
N. Shakun 91-95
Гостинність як різновид дружби у ранньоантичній філософській традиції PDF
M. Bud'ko 95-101
Історична наука від Ранке до сьогодні: у пошуках теоретичного підґрунтя PDF
O. Gachko 101-107
Сучасні соціально-філософські тенденції інформаційного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення «особистість – інформація» PDF
V. Mudrak 107-111
Світоглядний вибір у разі конфлікту компонентів світогляду PDF
U. Hamar 111-114
Споживання як основа буття: філософсько-культурологічний аспект PDF
O. Tsehmistrenko 115-118
Стабілізуюча роль традиції у відтворенні гуманістичних основ освіти і культури PDF
M. Storozhik 118-122
Соціально-філософські аспекти генези суспільства: від формаційного до інформаційного PDF
L. Spondin, Y. Shevchenko 123-127
Діалектика свободи у філософії Е. Фромма PDF
L. Spondin, Y. Hensits'kiy 128-132
Психокультура в контексті духовної культури особистості в інформаційну еру PDF
Y. Ponomarenko 132-137
Духовно-релігійний чинник у системі соціальної безпеки України PDF
A. Povazhna 137-142
Національна проблематика в творчому доробку І. Я. Франка PDF
M. Palagniuk 142-145
Гендерна теорія і архетипи сексуальності PDF
T. Kuptsova 146-149
Соціальні страхи в глобалізованому світі PDF
L. Gorohova 149-154
Філософсько-літературне осмислення самотності доби постмодернізму PDF
O. Chaplins'ka 154-157
«Любомудріє» як основна риса давньоруського просвітництва PDF
A. Soshnikov 157-163
Особливості релігійної віри в християнській традиції PDF
A. Solomaha 163-168
Доктринально-інституційний зміст американського унітаризму першої половини XIX століття PDF
O. Sokolovs'kiy 168-172
Соціокультурні умови концептуалізації естетичного досвіду як основи художньо-естетичної комунікації PDF
E. Skorovarova 172-178
Співвідношення діяльності й бездіяльності людини в філософській думці Відродження PDF
D. Snit’ko 178-183
Модернізаційні моделі: регіональний аспект PDF
I. Kudrya 183-187
Cучасний театр в умовах медіа - реальності PDF
I. Tantsiura 187-191
Проблематизація суб’єкта в екзистенціальній філософії PDF
V. Skirtach 191-194
Євангельські християни – святі сіоністи: формування церковного устрою організації PDF
E. Lebediuk 194-199
Гендерний вимір феномена самотності: етико-філософський аналіз PDF
I. Levchenko 199-202
Метафізика гендерних відносин у сучасному філософському дискурсі PDF
O. Kobzeva 202-208
Новгодсько-московська єресь – соціально-економічні основи виникнення PDF
M. Kitov 208-220
Контрактуалістська традиція в теорії справедливості PDF (Russian)
D. Kiryukhin 220-226
Статус мови політики в історико-філософському дослідженні PDF
O. Kyrychok 226-230
Екзистенційні основи особистості терориста PDF (Russian)
E. Kalnitsky 230-233
Проблема розвитку мислення людини в процесі її практичної діяльності PDF
L. Kalichak 233-236
Проблема визначення істини у вченні Я. Хінтікки PDF
G. Ilchenko 236-241
Віртуальні феномени у структурі соціальних інститутів PDF
V. Dupak 241-248
Практика статистичного обліку релігійних організацій в Україні PDF
L. Vladychenko 248-253
Наукові методи в гуманітаристиці PDF (Russian)
A. Afanasyev 253-258
Ситуаційні умови наративної ідентичності PDF
K. Alieksieieva 258-264
Проблема відчуження людини в гуманітарних науках. З питань стану досліджень PDF
Y. Chaykovskyy 264-269
Принципи формування змістовних уявлень соціального бутя музики у творчості слухача PDF
P. Goncharenko 269-274
Методологія дослідження містики в творчості С. Франка PDF
I. Leshchenko 274-279
«Антропологічна домірність» як концепт епохи постмодерну PDF (Russian)
V. Vershina 279-283
Антропологічні та трансцендентальні виміри сучасних досліджень: редукційне та річ у феноменологічному знанні PDF
A. Dondiuk 283-287
Аспекти ментальності в сучасному науковому дискурсі PDF (Russian)
O. Dolzhenko 287-292
Сучасні європейські мультикультурні процеси у світлі проблеми дефініції свободи PDF
T. Litvin 292-296
Філософсько-освітні інтенції Я. Козельського у контексті європейської та вітчизняної просвітницької думки PDF
M. Zaremsky 297-301
Поняття соціальної медіа-ікони PDF (Russian)
E. Bataeva 301-306
Символізм російської іконописного мистецтва PDF (Russian)
N. Zvonok 306-311
Онтологічне розуміння симулякра у вченні Платона PDF (Russian)
M. Oleshchenko 311-315
Філософія Гегеля і екзистенціалізм: пунктири опозиції розуму і раціональності та можливості її подолання PDF (Russian)
V. Chequer, P. Kuznetsov 315-322
Релігійна мова в ритуалі як у космогонічнму акті PDF (Russian)
G. Tselkovsky 322-330
Символи шаманізму, буддизму та сучасні психотерапевтичні практики PDF
A. Osipov 330-333
Масова культура як «агент глобалізації»: сучасні трансформації PDF
O. Sinkevych 333-339Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.