Том 1, № 20 (2010)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.
Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Інтелігенція і натовп PDF (Russian)
P. Gnatenko, M. Buzskiy 3-10
Творчість крізь призму творіння або сутність історичного мислення (М. Хайдеггер біля витоків буття) PDF (Russian)
V. Okorokov 11-20
Поетика в метафізичному вимірі мови PDF (Russian)
V. Pronyakin 20-27
Метафізичний простір музики PDF (Russian)
J. Shabanova 28-33
Особиста автономія та колективна солідарність в контексті ідей комунітаризму PDF
O. Korkh 33-37
Виправдання буття людини у Софокла PDF (Russian)
S. Shevtsov 37-41
Проблема сенсу суїцидальних записок PDF
O. Osetrova 42-47
Антропний принцип epimelia у педагогічній практиці формування власного здоров’я PDF
V. Viktorov, V. Prihodko 47-58
Гендер і сексуальність в трансформаціях постсучасності PDF (Russian)
T. Vlasova 58-63
Особливості генези поняття «ментальність» на межі ХІХ та ХХ століть PDF
O. Bashkeeva 63-68
Старозавітна історія Авраама як генезис концепції віри у філософії С. К'єркегора PDF
M. Borevoy 68-73
Світська та релігійна етика: точки дотику PDF
I. Bunakova 73-78
Художньо-філософська творчість Ф. Достоєвського в інтерпретації С. Франка PDF (Russian)
V. Vershina 78-85
Особливості дискурсу підданського суб'єкта PDF
V. Volkov 85-90
МИСТЕЦТВО ЧИТАННЯ У ТВОРЧОСТІ І. ІЛЬЇНА PDF (Russian)
V. Gordienko 90-96
Концепти чоловічого та жіночого в постколоніальній культурі сучасної України: філософсько-світоглядний аналіз PDF
I. Grabovska 96-101
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА В АНГЛО-САКСОНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ PDF (Russian)
S. Gryshchak 101-107
Фрідріх Ніцше: критика християнства чи антихристиянства PDF
R. Dankanich 107-114
ПРО ФЕНОМЕН ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИНУЛОГО: МЕТАФІЗИЧНИЙ ПОГЛЯД PDF (Russian)
R. Yevtushenko 114-121
Проблеми становлення та розвитку етнонаціональної політики України PDF
M. Ergemlidze 122-126
ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ЄДИНИХ ПІДСТАВ У ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ Ж. ДЕЛЬОЗА ТА М.ФУКО PDF (Russian)
S. Karpova 126-132
«НАУКОВА» МЕТАФІЗИКА Ч. С. ПІРСА PDF (Russian)
I. Krivoruchko 132-137
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФІАЛ ЯК ЖАНР (ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТУ Ф. БЕКОНА) PDF (Russian)
A. Kulik 137-142
Модернисткий дискурс и оппозиция «жизнь-смерть» в творчестве М. Цветаевой PDF (Russian)
V. Lobanova 142-149
Existentia militaria: досвід аналітики мілітарної свідомості PDF
J. Loboda 149-156
Феномен католицького релігійного лідерства та його соціальна зумовленість PDF
I. Lomashynskay 156-167
ЕТИЧНІ ІДЕЇ С. БУЛГАКОВА PDF (Russian)
E. Lucenko 167-172
Філософські аспекти теорії самоорганізації PDF
A. Mirosthnichenko 172-178
Розвиток ідей Н. Ф. Федорова в біокосмізмі PDF (Russian)
V. Makogonova 178-183
Ідея щастя у Плотіна і Г. С. Сковороди PDF (Russian)
Y. Medkova 183-187
Проблематика предметних форм як форм свідомості у феноменології Г. Г. Шпета PDF (Russian)
I. Pavlenko 187-193
Філософський аналіз права і держави у роботі Г. В. Ф. Гегеля «філософська пропедевтика» PDF
T. Pavlova 193-198
«Лінія Демокріта» і «Лінія Платона» про сміх PDF (Russian)
O. Rodniy 198-203
Філософсько-світоглядний конфлікт у взаємодії феміністичної та гендерної теорії PDF (Russian)
E. Skiba 203-212
Антропологічна складова духовності сучасної європейської спільноти PDF
T. Taljko 212-216
Антропология В. В. Розанова: маргинализм или универсальность PDF
F. Tovstopjtko 216-222
Відображення взаємодії феномену життя та смерті в філософській думці Київської Русі PDF
Ya. Uzun 222-228
Трактування екзистенції Сартром і Хайдеггером PDF (Russian)
O. Shipurenko 228-232Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.