Том 2, № 20 (2010)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.
Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Соціально-політичні та соціокультурні чинники розвитку історичної антропології у ХХ – на початку ХХІ ст. PDF
S. Aytov 3-9
Філософські проблеми полікультурної освіти PDF
V. Asaeva 9-17
Концепція транснаціональних держав: трансформації суверенітету епохи другого модерну PDF
V. Perminov 17-22
Цінності в бізнесі – шлях до синергії між вирішенням соціальної проблеми та отриманням прибутку PDF
O. Pidluzhna 22-28
Емпедокл як верховний жрець «філософії вогню PDF
O. Ponomarenko 28-33
Філософія «сенсу життя»: антична версія PDF
T. Pustovaya 33-38
Онтологічні основи економічних елементів буття PDF
S. Razumovsky 38-44
Передумови зародження метафізичного стилю мислення PDF (Russian)
R. Rainska 44-48
Дослідження конфліктного потенціалу в суспільстві сучасної України як похідної від якості життя PDF
M. Tsurkan 49-53
До питання про суб'єкт етнонаціональної культури PDF (Russian)
L. Chernova 53-62
Розум і пізнання в філософській концепції Ніколи Кузанського PDF
O. Yarosh 62-68
Соціальне самопочуття професорсько- викладацького складу ДНУ ім. О. Гончара
V. Gorodianenko, O. Gilun 68-75
Неперервна освіта в системі підвищення кваліфікації державних службовців як детермінанта формування професіоналізму PDF
V. Vasiljev 75-80
Медикалізація суспільства як соціальна проблема: сутність, агенти, наслідки PDF
L. Shvidka 80-86
Релігія й релігійність: співвідношення емоційного і раціонального PDF
I. Vasiljeva 86-92
Українські народні та церковні звичаї як засіб шлюбного відбору PDF
S. Glazunov 92-99
Фонові практики зміни соціокультурного середовища та їх вплив на соціальні репрезентації життєвого успіху PDF
O. Gudzenko 99-103
Інституціональні засади пенітенціарної системи та особливості її функціонування в сучасній Україні PDF
A. Demicheva 103-108
Формування культури здоров'я молоді: теоретичний аспект PDF (Russian)
M. Zaitseva 108-112
До питання інтерпретації поняття «соціальний капітал» в сучасному соціологічному теоретизуванні PDF
V. Makarenko 112-117
Стратегічні напрямки реформування культурної сфери вУкраїні PDF
L. Pirog 117-123
Еволюційна епістемологія як засіб теоретичної рефлексії політичної реальності: становлення вихідних принципів PDF
O. Tokovenko 122-127
Оптимізація політичного статусу профспілок: політико-комунікаційні засоби PDF
O. Tupitsa 127-133
Поняття «форма правління» як інструмент дослідження сучасної політичної реальності PDF
I. Alekseenko 133-138
Імідж політичної партії як чинник електорального вибору PDF
T. Voronova 138-142
Політичний лідер як суб’єкт здійснення технологій легітимації влади PDF
O. Vysotskyi 142-152
Основні політичні моделі взаємодії влади і масової комунікації PDF
M. Demchenko 152-157
Особливості нормативно-регулятивної функції політичної культури в українському суспільстві PDF
I. Ishchenko 157-160
Єврорегіони як форма транскордонного співробітництва України та країн європейського союзу PDF
R. Kliuchnyk, V. Krivoschein 160-165
Співвідношення політичної комунікації та політичних цінностей: аспект формування політичної поведінки PDF
A. Kliachyn 165-171
Влада в традиційних суспільствах як основний предмет дослідження політичної антропології PDF
A. Kravetc 171-177
Гендерна рівність як передумова демократизації української політичної діяльності PDF (Russian)
P. Kuzmin 177-184
Механізми реалізації демократичних принципів у політичній системі України: проблема національної безпеки в умовах євроінтеграції PDF
A. Lyasota 184-191
Трудові конфлікти та стан профспілкового руху у Європі: типологія та тенденції PDF
M. Mihaychenko 191-197
Громадянська дія як політичне явище: теоретичні засади дослідження PDF
S. Picalov 197-203
Методологічні засади дослідження політико-інституційного впливу на реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні PDF
S. Rybalko 203-209
Політичні мережі південно-східної Азії: взаємодія держави та корпорацій у вирішенні завдань економічного розвитку PDF
V. Sergeev 209-214
Політико-філософське обґрунтування публічної сфери: можливості досягнення хабермасіанського ідеалу в сучасних умовах PDF
A. Tretyak 214-219
Прагматизм як чинник суспільного розвитку українського суспільства PDF
A. Chizhova 219-226
Трипартизм як інститут політичної системи PDF
A. Shulika 226-232



Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.