Том 1, № 22 (2012)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Європейський шлях формування думки (родова техніка А. Бадью) PDF (Russian)
V. Okorokov 3-8
Культурні основи практики XXI століття PDF (Russian)
M. Buzsky 8-12
Особиста автономія в контексті філософії І. Канта PDF
O. Korkh 12-15
Пріоритети особистісності наукової творчості та філософсько-наукової освіти PDF
N. Maksyuta 15-22
Конфуціанці в ролі «творчої меншості» PDF (Russian)
O. Mirosthnichenko 22-30
Г. С. Сковорода: старість як об'єкт філософської рефлексії PDF
O. Osetrova 30-34
Історико-антропологічні та семіотичні аспекти філософії культури Ю. М. Лотмана PDF (Russian)
S. Aytov 34-40
«Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона як уособлення історичного буття людства PDF
Ya. Andrutska 40-42
Гнів як чинник у людському бутті: світоглядні й соціально-практичні аспекти PDF
S. Glazunov 42-47
Теологія відповіді Пауля Тілліха PDF (Russian)
A. Dankanich 47-51
Історико-філософський огляд розвитку екзистенційної філософії з проблеми метафізики людини PDF (Russian)
M. Denisenko 51-57
Про ставлення Г.-Г. Гадамера до гегелівської діалектики PDF (Russian)
R. Evtuschenko 58-62
Соціальний характер крізь призму буття і володіння PDF (Russian)
M. Zaitseva 62-66
Гетеротопії і утопії Р. Барта і Фуко М. PDF (Russian)
S. Karpova 66-72
Реалізація синергетичної методології освіти в умовах становлення інформаційного суспільства
O. Kissel 72-75
Обмеження як метод привнесення розумного порядку PDF (Russian)
A. Kovalchuk 75-79
Філософський дискурс проблеми справедливості постмодерну PDF
A. Kovnerov 79-84
Діалектика правди-істини в категорії «справедливість» PDF (Russian)
A. Kovnerov 84-90
Природа страху гріха та віри в ранньому протестантизмі PDF
V. Melnik 90-94
Метафізика ландшафту і ландшафт метафізики: реконструкція підстав PDF (Russian)
I. Pavlenko 94-99
Е. Трубецкой: самогубство як акт вольової енергії, яка прагне до змісту PDF (Russian)
Y. Pisna 99-103
Гендер як соціокультурний конструкт PDF (Russian)
E. Skiba 103-107
Теоретико-методологічні засади життєдіяльності особистості дошкільника PDF
L. Tarabasova 107-112
Новаторський внесок у вітчизняну соціальну думку (розмисли над книгою П. І. Гнатенка «Етнопсихоаналіз») PDF
V. Pronyakin 112-117
Несподівано різноманітний світ утопії (Рецензія на монографію О. Петрушенко «Феномен утопії (Методологія дослідження, буттєві корені та соціально-культурні зв'язки)». - Львів: Кварт, 2011. – 284 с.) PDF
J. Shabanova 117-119
Феноменологія світосприйняття та світорозуміння PDF
G. Mykhaylyshyn 120-125
Державне сприяння розвиткові молодіжних громадських організацій як чинник ефективності молодіжної політики PDF
Y. Borisova 125-130
Студенти про інформаційному забезпеченні навчального процесу в університеті PDF (Russian)
A. Gilyun, V. Makarenko 130-135
Сучасний стан інтеграції людей з обмеженими можливостями в суспільство PDF
L. Pirog 135-140
Політико-культурна еволюція: трансформаційний та трансмісійний виміри PDF
O. Tokovenko 141-145
Політичний статус профспілок у сучасній Україні: вимір психології та етнічної ментальності PDF
O. Tupitsa 145-150
Проблема самоорганізації соціально-політичних систем в умовах демократичного транзиту (теоретико-методологічний аспект) PDF
V. Berezinsky 150-155
Проблема державної спроможності/неспроможності в сучасному політичному дискурсі PDF
L. Berezinsky 155-160
Політичний вимір правової держави PDF
S. Gukov 160-166
Політичні інститути в нестабільному середовищі: дефініції, чинники, системність PDF
I. Ishchenko 166-171
Політична думка України як фактор патріотичного виховання студентської молоді PDF
A. Kluy 171-176
Просторово-часовий вимір політичних криз PDF
R. Kliuchnyk 176-181
Демократичні цінності та засоби політичної маніпуляції PDF
A. Kliachyn 181-185
Трансформація критеріїв етичного обґрунтування масового політичного насилля PDF
V. Kravchenko 186-189
Держава загального добробуту як ідеал сучасної соціал-демократії PDF
V. Kremena 189-194
Громадянське суспільство в культурно-історичному контексті PDF
A. Lyasota 194-202
Передумови революції як крайньої форми політичної нестабільності PDF
E. Maksimova 202-208
Телевізійна політична реклама: роль та місце у структурі політичної комунікації PDF
A. Maschevskaya 208-213
Виникнення і розвиток ідеї політичного представництва у політичній думці Західної Європи PDF
D. Medyanyk 213-217
Проблема естетики міжнародних відносин у сучасній політичній філософії PDF
V. Polyanska 217-222
Сучасне «розширювальне» тлумачення міфу як умова його подальшого пізнання PDF
A. Stavitskiy 222-228
Громадський розсудок як категорія публічної сфери політики PDF
A. Tretyak 227-231
Політичний компроміс: актуальність політологічного дослідження в контексті нормативних обґрунтувань PDF
E. Habareva 231-235
Функціональні аспекти кризи політичної участі в перехідних політичних системах PDF
D. Chemshit 235-241
Напрямки реалізації державної політики у сфері кібернетичної безпеки PDF
G. Chetverik 241-246
Політичне рекрутування в контексті завдань демократизації: напрямки перетворення виконавчої влади PDF
V. Scherbak 246-250Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.