епістемологічні дослідження

№ 1 (2015)

ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

Розвиток підприємництва в умовах українського суспільства: соціологічний ракурс проблеми PDF PDF (English)
O. Gudzenko 4-10
До оцінки інтерпретативних перспектив нелінейних дискурсів PDF PDF (English)
V. Pronyakin 11-16
Патріотична складова політичної мобілізації сучасного українського суспільства PDF PDF (English)
T. Andrushchenko, S. Denysiuk 17-24
Теоретико-методоог засади дослідження феномену політичної опозиції PDF PDF (English)
S. Bondar 24-32
Особливості трансформації політичних цінностей українського суспільства у постреволюційний період PDF PDF (English)
O. Vinnichuk 33-41
Політична відеореклама в Інтернеті: інновації, технології та тенденції розвитку PDF PDF (English)
O. Grishin, T. Atayev 41-47
Держава у політичній спадщині Станіслава Дніпрянського PDF PDF (English)
R. Demchyshak 47-54
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ PDF PDF (English)
G. Zhekalo 54-62
Підвищення рівня політичної культури і освіти молоді як основна умова суспільного розвитку PDF PDF (English)
G. Ilto 62-65
ПОПУЛІЗМ ЯК ПОЛІТОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF PDF (English)
I. Kiyanka 67-75
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ІДЕАЛ Г. С. СКОВОРОДИ PDF PDF (English)
A. Klyuy 75-81
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОЛІТИЧНОГО НАСИЛЛЯ PDF PDF (English)
V. Kravchenko 81-90
Автор політичного тексту та його роль у політичному дискурсі PDF PDF (English)
S. Kryvenko 90-98
Експертно-компаративістський аналіз причин політичної кризи / кризова методологія політології PDF PDF (English)
V. Kuzevanov 98-108
ГЕОПОЛІТИЧ НИЙ ОБРАЗ: МІЖ УТОПІЄЮ ТА МІФОМ PDF PDF (English)
T. Lavruk 108-114
УКРАЇНСЬКА КРИЗА ЯК НОВІТНІЙ ВИКЛИК СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ PDF PDF (English)
V. Leleko 115-119
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ЦЕНТРИ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ PDF PDF (English)
A. Liasota 119-128
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ БРИТАНСЬКОЇ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ PDF PDF (English)
L. Mikhavchuk 128-137
CУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ PDF PDF (English)
I. Nerubashchenko 137-143
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ ХАОТИЧНОЇ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ PDF PDF (English)
O. Oselska 144-152
КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ПРАКТИКА PDF PDF
A. Polischuk 152-159
Україна - Республіка Беларусь: особливості міждержавного діалогу на сучасному етапі PDF Віддалена PDF (English)
Т. Poliavoy 160-168
НЕЛІБЕРАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ ТА НАДМІРНА СИЛА В ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРУ ТА ШРІ-ЛАНКИ) PDF PDF (English)
D. Proshyn 169-175
РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧ НІ ЕЛІТИ ЯК ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ ТРАНЗИТИВНИХ СУСПІЛЬСТВ PDF PDF (English)
S. Rybalka 176-183
ПАРТІЙНО-ГРОМАДСЬКА ВЗАЄМОДІЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ВОЛОНТЕРСЬКА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВИ PDF PDF (English)
L. Ryzhenkova 183-191
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬШИ PDF PDF (English)
A. Savka 191-200
ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ МОВНОГО ФЕНОМЕНУ У КОНТЕКСТІ ЗАГОСТРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ PDF PDF (English)
S. Savoyska 200-209
ВИМІР МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ (2014 – 2015 РР.) PDF PDF (English)
I. Svitsa 210-218
МОДЕЛЬ СПОЛУЧЕНИХ УМОВ У ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА Ф. ФІДЛЕРА PDF PDF (English)
M. Sorokopud 218-225
ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ КРАЙНІХ ПРАВИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ PDF PDF (English)
I. Striapko 225-233
Критика російського євразійства PDF PDF (English)
D. Feyziyev 233-242
Сучасні форми політичного протесту (на прикладі політичного гепенінгу) PDF
N. Khoma 242-247
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПОСТСУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РІВНЯ PDF PDF (English)
V. Shedyakov 248-259
Євроінеграційний дискурс Польщі: особливості та еволюція PDF PDF (English)
A. Shcholokova 259-267Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.