епістемологічні дослідження

Том 1, № 21 (2011)

Вісник Дніпропетровського уніерситету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Структурування міфу і первинні форми міфологічного мислення в концепції К. Леві-Строса PDF
V. Okorokov 3-8
Філософія науки (математики): генеза, форми і засоби взаємодії PDF
V. Panfilov 8-14
Філософські аспекти управління інноваційним розвиток російської освіти PDF
M. Buzsky 14-21
Російська інтелігенція та суїцид PDF
O. Osetrova 21-25
Освіта як фактор інтеграції культур PDF
S. Shevtsov 26-30
Становлення діалогичної філософії М. М. Бахтіна PDF
L. Avrahova 30-35
Історично-антропологічні епістемологічні підходи у філософії культури Й. Гойзінги та розвиток історичної антропології і філософії науки PDF
S. Aytov 35-41
Духовні аспекти життя у добу Київської Русі PDF
Ya. Andrutska 41-45
Про поняття «екзистенция» у філософії С. К'єркегора PDF PDF
M. Borevoy 45-48
Стереотип «непомітної» жінки в сучасному культурному дискурсі України PDF
O. Vlasova 49-52
Формування і становлення соціально-філософської теорії Дмитра Донцова PDF
I. Gluschenko 52-58
Кордоцентризм і проблема пізнання в умовах сучасності PDF
V. Gordienko 58-62
Деякі соціофілософські та світоглядні аспекти обгрунтування гендерної політики сучасної української держави PDF
I. Grabovska 62-67
Співвідношення філософії та релігії в метафізичних поглядах Ніцше PDF
R. Dankanich 67-72
Освіта, особистість, культура: історичний погляд PDF
R. Evtuschenko 72-77
Екзистенційно-феноменологічні передумови сучасної філософської антропології PDF PDF
O. Zaets 77-81
Проблема відчуження як феномен сучасного суспільства у філософії Е. Фромма PDF
M. Zaitseva 81-84
Соціальний і філософський посмодернізм PDF PDF
V. Zakrevskij 84-90
Джордж Герберт Мід і процесуальна філософія PDF PDF
D. Ivanchenko 91-95
Місце управлінських функцій у філософії середніх віків та епохи Відродження PDF
O. Kovnerov 95-101
Історико-філософський аспект проблеми справедливості в античній філософії PDF
O. Kovnerov 101-106
Істина і правда. Правда як світоглядний аналог істини PDF
L. Kostrukova 106-110
Психолого-педагогічний супровід як соціально-педагогічна умова адаптації учнів-сиріт до навчання у професійно-технічних навчальних закладах
L. Krymchak 110-114
Філософські погляди Йогана Лотського PDF
O. Kulik 114-118
Концепт віри в академічній філософії України ХІХ ст. PDF
T. Lysokolenko 118-122
Порівняльний історико-філософський аналіз структури цінності в філософії Р. Мюнстерберга і Р. Ріккерта PDF
I. Meschkоv 122-125
Концепція влади в роботах Ж. Дельоза PDF
O. Miroshnikov 126-130
Витоки та особливості экзегетического методу Філона Олександрійського PDF
A. Mischenko 130-137
Виникнення та розвиток філософії даосизму в контексті китайської культури PDF
L. Mozghovyi 137-142
Символічна структура науки Е. Кассирера PDF
D. Pavlov 142-145
Відносини власності у філософсько-правових поглядах Гегеля PDF
T. Pavlova 145-150
Проблема вибору базисної моделі суб'єктивності для сучасної соціальної теорії PDF
V. Palaguta 150-156
Потреба у творчій самореалізації особистості PDF
I. Pirog 156-159
Передумова самогубства: метафізична сутність питання про сенс життя PDF
Yu. Pisna 159-163Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.