епістемологічні дослідження

№ 2 (2015)

ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

Громадська відкритість як проблема українського громадянського суспільства PDF
V. Pashchenko 4-9
Визначення поняття політична еліта у сучасній політичній науці PDF PDF (English)
V. Markitantov 10-18
Політичний менеджмент: наукове поняття та політична практика PDF
V. Shcherbak 18-24
Миротворчість в сучасних міжнародних відносинах PDF PDF (English)
V. Lysak 24-33
Правові засади паритетної демократії в Україні PDF
T. Krasnopolska 33-43
Поняття політична опозиція в дослідженні владних відносин: український та закордонний досвід PDF
S. Bondar 44-53
Президентське та протестне політичне лідерство в Україні PDF
T. Voronova 53-59
Посли доброї волі ООН в піаризації міжнародних відносин PDF
A. Balanyk 59-66
Передумови створення форуму країн- експортерів газу PDF
I. Beschasna 67-74
Політичне насилля як атрибут влади PDF
S. Breharya 74-80
Легітимація політичних рішень в умовах постдемократичного розвитку PDF PDF (English)
N. Vinnikova 80-89
Методологія дослідження геополітичних процесів PDF
O. Dashevska 89-96
Історія популістського руху у США кінець XIX – початок XX століття PDF PDF (English)
I. Kiyanka 90-104
Криза у політичній системі: проблеми методології дослідження PDF PDF (English)
R. Kliuchnyk 105-111
Виникнення та еволюція поняття «медіа-простір» в науковій думці PDF PDF (English)
V. Konakh 112-129
Концептуальні основи російської геополітики та геостратегії PDF PDF (English)
O. Kondratenko 129-139
Теорія «гібридної війни»: український вимір PDF
V. Kravchenko 139-148
Нейтралітет як засіб зміцнення миру і безпеки: досвід Туркменістану PDF
I. Krupenya 148-155
Зовнішньополітичні концепції Французької республіки PDF PDF (English)
N. Malynovska 155-165
Освітні програми та обміни як інструмент впливу Європейського Союзу PDF PDF (English)
V. Manko 165-173
Особливості формування та впли- ву політичних цінностей на процес життєдіяльності українського соціуму PDF PDF (English)
Yu. Nasadyuk 173-180
Українська трудова міграція в ЄС: основні причин та можливі наслідки PDF
G. Pujo 180-187
Стратегічне прогнозування як умова ефективності зовнішньої політики держави PDF PDF (English)
N. Rzhevska 187-194
Комунікативний аспект мовної політики Росії у сучасній Україні PDF PDF (English)
S. Savoyska 195-201
Партійні процеси в італії: стан наукової проблеми PDF PDF (English)
M. Svetlakovа 201-209
Молодь країн Вишеградської групи у суспільно-політичних модернізаційних процесах PDF PDF (English)
V. Stelmakh 209-216
Геостратегія сорозвитку: ціннісно-смислові комплекси як основа взаємодій культурно-цивілізаційних світів PDF
V. Shedyakov 217-229
Українсько-польські стосунки у Галичині та політика австрійського уряду кінця ХіХ – поч. ХХ ст PDF
O. Sheremeta 229-233
Фінансування політичних партій Республіки Кіпр: на шляху до прозорості PDF
Y Yasirova 234-243
Зовнішня політика ЄС в Арктичному регіоні PDF PDF (English)
N. Yashna 243-249Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.