епістемологічні дослідження

Том 4, № 22 (2012)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Життєтворчість в соціальній матриці PDF (Russian)
A. Soboleva 3-8
Екзистенція як переживання індивідом проекту духовного життя PDF
O. Sarabun 8-12
Історико-філософський екскурс вивчення феномена «мислення» PDF
G. Savchyn 12-20
Роль PR-комунікацій у розвитку корпоративної соціальної відповідальності PDF
A. Otchenko 20-25
Підходи до дослідження фуномена контркультури PDF
T. Novak 25-30
Сучасні теорії креативності: проблеми та перспективи аналізу PDF (Russian)
K. Nikolenko 30-35
Основи формування професійної відповідальності у людини XXI століття PDF
N. Myasnykova 35-40
Філософські аспекти ігор дітей дошкільного віку PDF
S. Nedopitanskaja 40-46
Естетичний смак в динаміці розвитку: структурно-факторний аналіз PDF
O. Mukha 46-52
Неокантіанські витоки сучасної наративної філософії PDF
E. Mishalova 52-57
Екологічна деонтологія в контексті сучасної інноваційної освіти PDF
A. Matviychuk 57-62
Філософсько-антропологічні концепції людини virtus PDF
T. Lugutsenko 62-67
Теоретичні та соціокультурні джерела освтініх ідеалів доби Просвітництва PDF
L. Litvinchuk 67-71
Філософський погляд на проблеми становлення ринкових відносин в Україні PDF
R. Olekseenko 72-77
Віртуальна реальність як компенсаторний механізм невирішених проблем у житті PDF (English)
M. Zhurba 77-82
Антропологія гендеру: освіта і особистість PDF (Russian)
M. Pustovaya 82-86
Категорії «річ», «властивість», «відношення» і теорія трьох рангів Отто Эспэрсена PDF (Russian)
K. Rayhert 86-91
Семіологія інформації: естетичний аспект PDF
J. Polulyakh 91-97
«Нова риторика» та неформальна логіка PDF
A. Politiuk 97-102
Основні положення гносеології В.Д. Кудрявцева-Платонова: досвід реконструкції PDF
I. Pecheranskiy 102-108
Про прояв принципу додатковості в топонімії PDF (Russian)
B. Petrov 108-112
Культурна прагматика і семантика міфологічної традиції PDF (Russian)
I. Moskalenko 112-118
Ієрархія цілей і цінностей: межі самоорганізації PDF (Russian)
I. Mielkov 118-125
Естетичний семіозис і художність в образотворчому мистецтві PDF (Russian)
D. Levchenkov 125-131
Ключові цінності українського освітнього простору PDF
O. Kurito 131-135
Cучасні соціальні тенденції розвитку вітчизняного освітнього простору PDF
T. Kayuk 135-141
Революції в культурі PDF (Russian)
T. Artashkina 141-146
Макіавеллі та макіавеллізм: ключові ідеї PDF (Russian)
Y. Aghayev 146-149
[Інноваційно-індустріальна соціально-економічна модель суспільства PDF (Russian)
B. Ostapenko 150-156
Суперечливість і неоднозначність графіті (репрезентація смислу та руйнація урбаністичного простору) PDF
Z. Kais 156-161
Онтологічний вимір повсякденності у філософській концепції М. Гайдеггера PDF
O. Bochulya 161-170
Аксіологічна специфіка культуротворчої діяльності PDF
N. Romanova 170-174
Гравітація як передумова для здійснення комунікації PDF
Y. Harchenko 174-178
Місце етнокультурних процесів у класичних філософсько-історичних парадигмах PDF
S. Harchenko 178-183
Соціальна природа науково - технічної діяльності PDF
L. Lipich 184-189
Соціально-мережева взаємодія та її бар’єри PDF (Russian)
S. Vangorodskaya, L. Kolpina 189-193
Соціальна довіра в російському та українському суспільстві PDF (Russian)
E. Reutov, M. Reutova 194-199
Політичні цінності як чинники демократизації сучасного українського суспільства PDF
I. Zherebyatnikova 199-205
Теоретичні підходи до вивчення молодіжних рухів PDF
T. Cherkashina 205-209
Демократичний транзит: ретроспекції класифікації PDF
S. Vonsovych 210-215
Європейський вектор зовнішньої політики України в експертних оцінках (за матеріалами якісних ЗМІ) PDF
O. Hrushko 215-222
Націоналізм як фактор впливу на формування іредентистських національних рухів PDF
N. Gorlo 222-228
Громадянське суспільство і державна влада в програмних документах українських політичних партій першої чверті ХХ століття PDF
S. Shkirchak 229-235
Вплив сирійського фактора на реалізацію Туреччиною зовнішньополітичної концепції «неоосманізму» на Близькому Сході PDF (Russian)
A. Dzhilavyan 235-238
Особливості формування еліт в Україні та їх вплив на розвиток суспільства PDF
N. Dubovyk 238-242
Україна в сучасних геополітичних вимірах PDF (Russian)
A. Irhin 242-247
Політична апатія як феномен сучасної політичної практики PDF
I. Ivanova 247-251
Інтернет-простір як засіб політичної соціалізації особи PDF
O. Kosmii 251-255
Сучасні суспільства: політико-антропологічний аналіз PDF
A. Kravetc 255-258
Засоби масової комунікації у політико-символічному виробництві: аспекти впливу PDF
Y. Krasnokutska 259-262
Використання адміністративного ресурсу під час парламентських та місцевих виборів в південному регіоні України (2002, 2006, 2010 рр.) PDF
D. Loktionova 262-267
Символ та символічне у сучасному політологічному дискурсі PDF
E. Mamontova 267-272
Геополітична ніша Балкан у системі міжнародних відносин до та після розпаду Югославії PDF
I. Merenych 272-278
Формування та реалізація зовнішньополітичної доктрини Російської Федерації у 1991-1996 рр. PDF
O. Kondratenko 278-285
Основні складові іміджу політичної партії та методи психологічного впливу на електорат PDF
L. Kovalchuk, N. Dubovyk 285-290
Практика використання технологій управління образом держави у формуванні міжнародного іміджу України PDF
T. Leyno 290-294
Елементи методики кооперативного теоретико-ігрового моделювання коаліційного уряду PDF
V. Yarema 294-299
Походження концепції місцевого самоврядування: еволюція поглядів та основні наукові підходи до визначення сутності PDF
Y. Pechenka 299-305
Адаптація української школи до міжнародних тенденцій розвитку освіти PDF
T. Voronova 305-308Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.