Том 1, № 23 (2013)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.
Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Наукове пізнання політичної реальності як еволюційний процес PDF PDF (English)
O. Tokovenko 3-8
Антропологічна проблематика в сучасному філософському дискурсі PDF PDF (English)
V. Vershina 8-14
Проблема становлення національної української еліти в контексті соціально- філософських поглядів Ф. Ніцше PDF (Russian) PDF (English)
A. Zaharchuk 15-21
Вчення Ф. Шлегеля про способи взаємодії з хаосом. PDF (Russian) PDF (English)
A. Kulik 21-25
«Свій» серед «чужих»: конструювання інакшісті у російськомовній формульний літературі. PDF (Russian) PDF (English)
S. Legeza 25-29
Суб’єкт істини і подія в неософізмі А. Бадью. PDF (Russian) PDF (English)
V. Okorokov 29-34
Репрезентативна й нерепрезентативна моделі поняття симулякру. PDF (Russian) PDF (English)
M. Oleshchenko 34-38
Роздуми про сенс життя в контексті суїцидологічної проблематики PDF (Russian)
O. Osetrova 38-42
Феномен суїциду в контексті філософського вчення В. С. Соловйова і Н. А. Бердяєва: компаративний аналіз. PDF (Russian) PDF (English)
J. Pisna 43-49
Трансцендентальна прагматика К.-О. Апеля в інтерактивному полі комунікативної спільноти. PDF (Russian) PDF (English)
V. Pronyakin, R. Evtushenko 49-55
Проблема візуальних маркерів гендерної ідентичності в суспільстві. PDF (Russian) PDF (English)
E. Skiba 55-59
Когнітивні зміни в структурі життєвого світу: від традиції до постмодерну PDF PDF (English)
K. Skliarenko 59-64
Реконфігурація суб`єктивності в контексті процесів естетизації соціальної реальності. PDF (English)
E. Khodus 64-69
Проблеми та перспективи українсько-російських взаємовідносин на сучасному етапі PDF PDF (English)
Yu. Arabadgi 70-77
Територіальна громада як агент політичної самоорганізації PDF PDF (English)
V. Berezinsky 77-84
Ефективність політики міжнародних санкцій протии Ірану PDF PDF (English)
Yе. Gul 84-88
Особливості формування спільного імміграційного законодавства Європейського Союзу PDF PDF (English)
M. Derkach 89-93
Релігійний фактор та його вплив на функціонування політичних інститутів за умов нестабільності. PDF (Russian) PDF (English)
I. Ishchenko 93-97
Політичні цінності в процесі виховання студентської молоді PDF PDF (English)
A. Kluy 98-102
Деякі аспекти дослідження кризової комунікації PDF PDF (English)
R. Kliuchnyk 102-107
Гуманістично-ціннісні засади організації державної влади в громадянському суспільстві PDF PDF (English)
A. Lyasota 107-114
Дилема «глобалізм - альтерглобалізм» в контексті кризових тенденцій глобалізації PDF PDF (English)
T. Malasai 114-118
Особливості брендингу міст у світі та в Україні PDF PDF (English)
T. Nagornyak 118-132
Підходи до аналізу політичних функцій естетичного судження: естетика І. Канта та естетико-політична концепція Ч. Арендт PDF PDF (English)
V. Polyanska 132-137
Теорія соціальних криз Петра Штомпки та її значення для дослідження сучасних політичних процесів PDF
S. Stavchenko 137-141
Передумови і витоки цивілізаційної геополітики PDF PDF (English)
M. Shulgina 142-147
Європейська публічна сфера: основні характеристики PDF PDF (English)
A. Shcholokova 147-152
Ключові проблеми реформування системи соціальної підтримки населення PDF PDF (English)
Yu. Borisova 153-158
Уявлення українських та зарубіжних студентів про сутність понять «самотність» та «усамітнення» PDF PDF (English)
V. Gritsenko 158-162
Плюралізація форм життєвого успіху особистості: український контекст PDF PDF (English)
O. Gudzenko 162-168
Особливості соціальної роботи з вихованцями та випускниками інтернатних закладів PDF PDF (English)
L. Pirog 168-174Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.