епістемологічні дослідження

Том 2, № 23 (2013)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.
Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Філософсько-антропологічні концепції людини інформаційної культури PDF (English)
T. Lugutsenko 3-8
Проблема залишкових знань з точки зору філософії освіти PDF (Russian) PDF (English)
K. Abbasova, R. Makhmudova 8-13
Філософські та історично-антропологічні аспекти художньої творчості (роман І. С. Тургенєва «Дим») PDF PDF (English)
S. Aytov 13-18
Рефлективне втілення модусів буття в культурі з позицій «семантичного»: теоретичні та практичні аспект. PDF (Russian) PDF (English)
O. Andreeva 18-24
Гібридна ідентичність в російській культурі як результат становлення російської цивілізації. PDF (Russian) PDF (English)
T. Artashkina 24-32
Солярна міфологія в Античній філософії PDF PDF (English)
O. Bilik 33-35
Лібералізм, фактичність та простір комунікацій. PDF (Russian) PDF (English)
M. Buzsky 36-41
Філософські дослідження міфології Ф. фон Шеллінга PDF PDF (English)
M. Burkovsky 41-45
Музичний текст в аспектах несвідомого. PDF (Russian) PDF (English)
E. Vezhleva 45-51
Свобода та проблема ідентичності в французькій філософії екзистенціалізму PDF PDF (English)
T. Vlasevych-Khorkava 51-57
Глобальна проблема бідності у соціальному вченні католицизму PDF PDF (English)
O. Volinets 57-63
Масова соціальна комунікація як процес реалізації влади над суспільством PDF PDF (English)
A. Voronyansky 63-68
Відкриття бозону Хіггса як новий етап розвитку знання про природу мікросвіту: світоглядний аспект PDF PDF (English)
T. Gorbatiuk 68-73
Поняття «екологічної свідомості» в системі екологічної освіти та виховання. PDF (English)
L. Grigorieva 74-81
Сутність та специфіка реформаторства. PDF (Russian) PDF (English)
T. Gritskevich 81-88
Українсько-польські відносини: ретроспективний погляд на витоки релігійної толерантності PDF (English) PDF
S. Humeniuk 88-92
Діалектичний підхід до дослідження молекулярних структур в біології. PDF (Russian)
C. Dashdamirova 92-97
Роль дій і вчинків в житті сучасної людини. PDF (Russian) PDF (English)
S. Dimitrova 97-101
Аристотелівсько-Августинівська структура часу PDF PDF (English)
S. Dron 101-106
Світоглядні витоки екологічних проблем PDF (Russian) PDF (English)
S. Zhimbeeva 106-114
Дигіталізація культури та медіаризики: метафізичний аспект PDF
M. Zhurba 114-120
Трансцендентність і провидіння у Філона Олександрійського PDF PDF (English)
B. Zavidniak 120-126
The nature and content of the phenomenon of liability. Social and philosophical aspect PDF (Russian) PDF (English)
L. Ivanova 126-130
Проблема міжконфесійного діалогу в умовах глобалізації світу PDF
O. Ihnatieva 130-135
Від «суб’єкта» та «суб’єктивності» к «суб’єктності»: термінологічні пошуки PDF (Russian) PDF (English)
Yu. Kyselyova 135-140
«Філософія в Росії», «російська філософія», «руська національна філософія»: експлікація понять PDF PDF (English)
M. Kitov 140-145
Феномен гіпер-хаосу в спекулятивному реалізмі в інтерпретації Квентіна Мейясу PDF (English)
M. Kovalets 145-150
Самоактуалізація людини: гуманістична психологія і релігійні практики PDF PDF (English)
V. Kondratieva 150-155
Християнізація Вірменії та оформлення інституціональних осередків PDF PDF (English)
I. Kondratieva 155-161
Феномен «Іншого» в екзистенціальній філософії Ж.-П. Сартра PDF (Russian) PDF (English)
Yu. Krat 161-165
Перехідні процеси в культурі: теоретико-методологічні аспекти PDF PDF (English)
N. Kryvda 165-171
Історіографія та рецепція як два способи освоєння наукової спадщини (на прикладі праці А. С. Лаппо-Данилевського «Методологія історії»). PDF (Russian) PDF (English)
M. Madenova 172-177
Принципи та парадигми екологічного знання як ідейна основа екологічної деонтології PDF PDF (English)
A. Matviychuk 178-185
Вплив моральної свідомості на динаміку конструктивних і деструктивних процесів у суспільстві PDF PDF (English)
M. Megrelishvili 185-191
Особливості соціальної модернізації в сучасному суспільстві. PDF (Russian) PDF (English)
L. Mirzadze 191-195
Поняття «машина війни» в філософії постмодернізму. PDF (Russian)
O. Miroshnikov 195-201
Сучасні соціально-філософські тенденції інформаціологічного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення «особистість-інформація» PDF PDF (English)
V. Mudrak 201-204
Роль сім’ї в духовному вихованні майбутнього підприємця PDF PDF (English)
R. Oleksenko 205-212
Методологічне значення категорії «авангардність». PDF (Russian)
B. Ostapenko 212-218
Економічна етика: епістемологічний статус і зміст PDF (English) PDF (English)
A. Razin 218-224
Антропологічна філософія Людвіга фон Берталанфі PDF (Russian)
K. Rayhert 224-229
Міфопоетичні витоки сміховаї культури. PDF (Russian) PDF (English)
O. Rodniy 229-233
Соціальний капітал як міждисциплінарна концепція в суспільній науці PDF
M. Ryabinchuk 233-238
Типи раціональності і прогрес науки. PDF (Russian)
V. Samchenko 238-245
Інформаційне суспільство: проблема концептуального обґрунтування PDF PDF (English)
V. Skirtach 245-250
Діяльність та бездіяльність людини в філософії М. Гайдеґґера PDF PDF (English)
D. Snit’ko 250-255
Етноконфесійна толерантність як складова ресурсного потенціалу регіону PDF
V. Khanstantynov 255-260
Етнокультурні цивілізації в контексті розгортання глобалізаційних процесів PDF PDF (English)
S. Harchenko 261-270
Специфіка впливу гравітації на процес формування інфраструктури PDF PDF (English)
Yu. Harchenko 270-280
Особливості соціальної онтології в корпусі ареопагітик PDF (Russian) PDF (English)
A. Shatalovich 280-284Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.