епістемологічні дослідження

Том 3, № 23 (2013)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.
Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Соціально-трудові відносини як сфера потенційних загроз національній безпеці PDF PDF (English)
O. Bil'ovskyi 3-8
Концептуалізація понять «імідж» та «іміджування» у сучасному політичному дискурсі PDF PDF (English)
T. Bobrovskyi 9-14
Інвестиційний імідж України у контексті формування її національного бренду PDF PDF (English)
A. Bondar 14-19
Перехід до електронного уряду: теоретичні моделі та національні практики. PDF (Russian) PDF (English)
E. Dyakova 19-26
Владний дискурс сучасної України: особливості легітимації політичної влади на регіональному рівні PDF PDF (English)
G. Zabolotnya 26-33
Політика компромісу центристських політичних партій в контексті підсумків парламентських виборів PDF PDF (English)
A. Boroday, A. Kvasha 33-38
Вибори як атрибут демократії PDF PDF (English)
M. Buchin 39-43
Ізраїль та Іран в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації PDF PDF (English)
O. Podvorna 43-53
Соціальна активність церкви як різновиду некомерційних громадських організацій PDF PDF (English)
M. Dalekorey 53-57
Роль ЗМІ в міжнародних політичних процесах PDF (Russian) PDF (English)
L. Vezirova 57-63
Партизанська війна як форма громадянської війни PDF PDF (English)
S. Vovk 63-68
Витоки сучасних політологічних концепцій громадянства: громадянство у Стародавніх Афінах PDF PDF (English)
Kh. Holynska 68-73
Перспективи становлення європейської соціальної моделі PDF PDF (English)
V. Golubchuk 72-78
Теорія демократії І. О. Ільїна в контексті соціально-політичної трансформації на пострадянському просторі PDF PDF (English)
M. Zakirov 78-85
Політична комунікація в контексті структурно-функціонального підходу PDF PDF (English)
O. Zaslavs’ka 85-90
Гендерна політика і гендерні перетворення в Україні PDF PDF (English)
G. Ilto 91-94
Шляхи залучення української діаспори до інвестиційного процесу в Україні PDF PDF (English)
E. Kovach 94-99
Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан PDF PDF (English)
O. Kondratenko 99-105
Цілепокладаючі передумови геополітичної визначеності PDF PDF (English)
T. Lavruk 105-109
Естетика як форма пізнання та осмислення політики PDF PDF (English)
E. Laniuk 109-113
Економічна система міждержавних об’єднань (на прикладі Бенілюксу, СНД і ЄС) PDF (Russian) PDF (English)
I. Leskova 114-119
Чинники формування мінімально-переможних урядів у країнах Центральної Європи PDF PDF (English)
M. Lopata 119-130
Аналіз феміністичних ідей у суспільно-політичній публіцистиці Наталії Кобринської PDF PDF (English)
A. Lukacs 130-135
Публічне управління як політико-комунікативний процес: символічний аспект. PDF (Russian) PDF (English)
E. Mamontova 135-140
Політична міфологія парламентської виборчої кампанії 2012 р. в Україні: специфіка героїки та цивілізаційний чинник PDF PDF (English)
O. Onopko 140-144
Виборчий процес як чинник президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах СНД PDF PDF (English)
I. Osadchuk 144-151
Взаємини держави і церкви в Чеській Республіці PDF PDF (English)
M. Palinchak 151-155
Зміна інтеграційної парадигми Європейського Союзу в умовах кризи 2008-2013 років PDF PDF (English)
O. Pilyavets 156-164
Соціальна доктрина як основа формування соціальної політики Росії в сучасних умовах. PDF (Russian) PDF (English)
V. Pyzh, E. Vasilyeva 164-169
Національна безпека Росії: політичні аспекти проблеми забезпечення. PDF (Russian) PDF (English)
E. Rudakova 169-175
Національне питання у передвиборчих программах політичних партій України PDF PDF (English)
A. Rudenko 175-181
Дипломатія санкцій Європейського Союзу: на прикладі суданського епізоду PDF PDF (English)
Yu. Sedliar 182-188
Формування громадянських особистісних якостей у процесі вивчення іноземної мови PDF PDF (English)
Yu. Stezko 188-195
Фінансові ресурси регіональної влади країн Європейського Союзу PDF PDF (English)
I. Stryapko 195-200
Від «нового державного менеджменту» до «електронного уряду»: еволюція адміністративної ідеології. PDF (Russian) PDF (English)
G. Trakhtenberg 200-209
Вплив внутрішньополітичних конфліктів на реалізацію зовнішньої політики України. PDF (Russian) PDF (English)
A. Trutenko 209-215
Політична криза в Іспанії та шляхи її вирішення PDF PDF (English)
K. Fedorova 215-221
Роль ЗМІ у формуванні інформаційного тероризму. PDF (Russian) PDF (English)
V. Fedulova 221-226
Центральні органи виконавчої влади і місцеві державні адміністрації: завдання та функції PDF PDF (English)
I. Tsurkanova 226-231
Формування публічної політики в перехідних системах PDF PDF (English)
O. Chaltseva 231-236
Політологічне дослідження міграції: теоретико-методологічні засади PDF PDF (English)
L. Chervinska 237-241
Двовекторність, яка затяглася PDF PDF (English)
O. Chernysh 241-245
Поява українського питання у зовнішньополітичній доктрині США у першій чверті ХХ ст. PDF PDF (English)
V. Shamraeva 246-251
Традиціоналізм та лібертарний консерватизм: порівняння та перспективи синтезу (погляд в контексті творчості Ханса-Херманна Хоппе та Юліуса Еволи)1 PDF PDF (English)
E. Yurchenko 251-258Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.