Том 4, № 23 (2013)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.
Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Оціночний медіа-дискурс в контексті публічної політики (на прикладі Мюнхенської промови Володимира Путіна 10 лютого 2007) PDF PDF (English)
T. Marmazova 3-9
Праксеологічні аспекти політичних ризиків в Україні PDF PDF (English)
O. Vinnychuk 10-16
Арктика як простір міжцивілізаційного суперництва: виклики та можливості для арктичних держав PDF (Russian) PDF (English)
I. Zhuvaka 17-24
Популізм як феномен політичного життя PDF PDF (English)
I. Kiyanka 24-29
Політичні інститути сучасної представницької демократії PDF
V. Kozma 29-33
Транспарентність влади в Україні: проблеми становлення та чинники забезпечення PDF PDF (English)
O. Kudina 33-38
Політична опозиція як чинник президенціалізації вищого і центрального рівнів системи інститутів виконавчої влади у Білорусі PDF PDF (English)
I. Osadchuk 38-49
Політична стабільність та конфлікт: дослідження проблеми взаємозв’язку PDF PDF (English)
A. Panarin 49-58
Парламент як форма соціально-політичного представництва інтересів PDF PDF (English)
Ya. Pechenka 58-63
Становлення та розвиток громадських рухів на теренах України: ретроспективний аналіз PDF PDF (English)
O. Pylypenko 64-70
Партійно-громадська взаємодія у контексті процесів сучасної політичної комунікації PDF PDF (English)
L. Ryzenkova 70-74
Цивільні додатки: нові форми громадських об’єднань PDF (Russian)
A. Sokolov, I. Maklashyn 75-85
Раціоналізація публічної сфери політики: реальний проект чи футорологічний концепт? PDF PDF (English)
A. Tretyak 85-90
Глобалізація світової економічно-політичної сфери та антропологічні ризики PDF PDF (English)
R. Chigur 90-97
Передумови виникнення та особливості діяльності суспільних рухів у країнах Вишеградської групи в період трансформації політичних систем PDF PDF (English)
I. Chmil’ 97-104
Комунікаційний простір політики: неформалізована складова інформаційних потоків PDF PDF (English)
L. Marfobudinova 104-109
Політична діяльність профспілок в сучасному світі: інституційна та соціально-економічна детермінанти PDF PDF (English)
O. Tupitsa 109-114
Місце і роль системи освіти у діяльності Наркомосу РРФСР в 1917 - 1927 рр. PDF (Russian) PDF (English)
N. Andrianova 114-122
Електронне урядування в Україні: формальність чи дієвий механізм демократизації PDF PDF (English)
V. Pashchenko 123-128
Ресурси розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні: методологічні засади дослідження PDF PDF (English)
V. Borisova 129-133
Генеалогія історії від ф. Ніцше до м. Фуко PDF PDF (English)
O. Bila 134-139
Аксіологічний аспект освіти для сталого розвитку суспільства в двох системах теоретизування PDF (Russian) PDF (English)
N. Vlasyuk, T. Kosenko 139-144
Паноптикон «модерну» в спектрі сучасної філософської думки PDF (Russian) PDF (English)
E. Goncharenko 144-150
Використання даосизму в китайському варіанті комуністичної доктрини PDF (Russian)
O. Gutsulyak 150-158
Тема рефлексивного у просторі сучасного феноменологічного знання PDF PDF (English)
A. Dondiuk 158-165
Виховання та покарання як виклик людському злу в українській філософській парадигмі від давніх часів до XVII ст. PDF PDF (English)
L. Dubchak 165-172
Наративізація соціальної пам’яті PDF PDF (English)
G. Dyakovskaya 172-178
Філософія географії і освітня модель життєтворчості PDF PDF (English)
L. Zavhorodko 178-184
Культурний капітал та особливості його відтворення у вищій освіті (соціально - філософський дискурс) PDF PDF (English)
M. Kolotylo 184-191
Відображення гендерних стереотипів у релігійно- філософській думці Київської Русі PDF PDF (English)
T. Kuptsova 191-197
Людина у духовному вимірі буття PDF PDF (English)
E. Kushnir 197-203
Інформація як засіб трансформації буття культурного простору людини PDF (Russian) PDF (English)
T. Lugutsenko 203-210
Особистість в світі інформації: філософсько- освітній аспект PDF PDF (English)
V. Mudrak 210-215
Інформаційні технології та їх значення у формуванні ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів PDF PDF (English)
M. Palagniuk 215-221
Семіологія інформації: аксіологічний аспект PDF PDF (English)
J. Polulyakh 221-230
Дискурс-аналіз і його місце в сучасних дослідженнях політики PDF (Russian) PDF (English)
O. Pospelova 230-237
Світоглядні та обрядові особливості сучасного українського неоязичництва PDF PDF (English)
S. Rabotkina 237-244
Поняття «етнічна», «культурна ідентичність», «національний менталітет» у соціально-філософському дискурсі PDF PDF (English)
O. Rusul 244-250
Постнекласична наука і здоровий глузд PDF (Russian) PDF (English)
V. Samchenko 250-258
Екобізнес як напрямок діяльності соціально зорієнтованого підприємництва PDF PDF (English)
I. Severin-Mrachkovska 260-265
Трансформація тілесної ідентифікації в контексті постлюдської перспективи PDF
O. Sinkevych 265-271
Філософські аспекти моди у поглядах Х.У. Гумбрехта PDF PDF (English)
H. Skalatskaya 271-277
Історико-духовні витоки й особливості віровчення п’ятидесятників-унітаріїв в Україні PDF PDF (English) PDF (English)
O. Sokolovs'kiy 277-283
Дискурс інакшості в суспільно-політичній думці Стародавнього світу PDF PDF (English)
V. Khanstantynov 283-290
Аксіологічні концепції сучасної економічної культури PDF PDF (English)
A. Tsehmistrenko 290-296
Прояв транзитивності всезагального через трансформації суспільного буття та свідомості PDF PDF (English)
A. Shapoval 296-303Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.